Gent telt daklozen in kader van Europees onderzoek

De stad Gent werkt mee aan een grootschalig Europees onderzoek om het aantal daklozen op haar grondgebied in kaart te brengen. Nu werkt de stad met gewone tellingen die weinig wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het onderzoek moet ook de daklozen aan het licht brengen die nu onopgemerkt blijven. Op die manier hoopt Gent onder meer voldoende bedden te kunnen voorzien tijdens de winter. Vanaf maandag zijn er 100 bedden beschikbaar, en dat zijn er niet voldoende om alle daklozen op te vangen.

Elk jaar voorzien Gent en Aalst winteropvang voor daklozen uit de steden. De noodopvang start in Aalst vandaag al en in Gent op maandag 18 november. In Gent zijn er 105 bedden, in Aalst 24. Maar: niet alle daklozen kunnen of willen er terecht. Om de nood beter in te schatten, werkt de stad Gent nu mee aan een nieuw Europees onderzoek om een wetenschappelijke en betrouwbare methode te ontwikkelen om het aantal daklozen in steden in kaart te brengen.

Onder de radar

"We sturen er nu al mensen op uit om dak- en thuislozen te zoeken en naar hulp te begeleiden maar dat is moeilijk. Het gaat om een wisselende groep. Sommige mensen verblijven tijdelijk in Gent, anderen langer. En niet iedereen wil geholpen worden. Er blijven dus ook mensen onder de radar", zegt schepen voor Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A). De nieuwe Europese methode zal ook in kaart brengen wélke mensen dakloos zijn. Dat is belangrijk om gepaste hulp te kunnen voorzien en ze te helpen om uit de armoede te raken. 

Winterplan 

Stad Gent heeft het hele jaar door nachtopvang voor daklozen, en daar zijn telkens 65 bedden voor beschikbaar. Er komen er 40 bij tijdens de winter. "We openen de winteropvang iets vroeger dan vorig jaar en blijven ook langer open, tot eind maart.", zegt Coddens. "We hebben ook overleg gepleegd met andere steden in de regio en de openingstijden daarop afgestemd. Zo vermijden we dat daklozen van de ene plek naar de andere trekken voor opvang."

In Aalst gaat het winteropvangplan bijna gelijktijdig in. Het hele jaar door zijn er 10 bedden beschikbaar, tijdens de winter worden dat er in nood 24. Het winterplan in Aalst blijft tot eind februari van kracht. Ook in de Vlaamse Ardennen is er noodopvang. Daar werken verschillende gemeenten samen om daklozen in tijdelijke woningen op te vangen.

Meest gelezen