Videospeler inladen...

Kandidaat CD&V-voorzitters Mahdi en Coens unisono: "Christendemocratische waarden opnieuw op voorplan brengen"

De twee overgebleven kandidaat-voorzitters van CD&V hebben in "Terzake" met gelijklopende argumenten hun kandidatuur voor het voorzitterschap verdedigd. Joachim Coens (53) en Sammy Mahdi (31) pleiten allebei voor een duidelijk verhaal waarin de "C" van CD&V een belangrijke rol speelt. "De C staat voor christendemocratisch. Dat wil zeggen dat je je laat inspireren door een boodschap die gelooft in het unieke van elke mens en de taakstelling van de mensen voor elkaar", zegt Joachim Coens in "Terzake".

Het versnipperde resultaat van de eerste ronde van de voorzittersverkiezing bij CD&V is volgens de twee overgebleven kandidaat-voorzitters Joachim Coens en Sammy Mahdi een logische uitslag.

"We hebben zeven goede en sterke kandidaten gehad. We hebben een goed inhoudelijk debat gehad in de partij en ik had niet verwacht dat iemand 50 procent van de stemmen zou halen", zegt Coens in "Terzake".

Coens' tegenkandidaat in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen Sammy Mahdi treedt hem bij. "Ik ben heel tevreden met het resultaat en het debat dat er geweest is. Er is lang gezegd geweest, ze zijn met zeven kandidaten, wat gaat dat geven. Op alle provinciale debatten waren de reacties van de leden heel positief. Iedereen was blij dat ze zeven mensen aan het woord zagen en dat de leden in de provincies hun vragen konden stellen aan de kandidaten. Dat is iets goed geweest voor onze partij en daar zullen we de komende weken een vervolg aan breien", aldus Mahdi.

Het is pompen of verzuipen voor onze partij. We hebben 15 procent van de stemmen gehaald in mei. Ooit waren we een partij van 60 procent. Dat gaan we niet meer halen, maar we moeten terug naar 30 procent van de stemmen

Sammy Mahdi

Joachim Coens benadrukt dat hij niet tot een vleugel van CD&V terug te brengen is en dat hij mensen die zich van de politiek in het algemeen en CD&V hebben afgewend, opnieuw wil betrekken bij de politiek en de partij. "Geen enkele persoon is te herleiden tot een aspect. Ik heb verschillende aspecten die ik wil inbrengen. Eerst en vooral ben ik een lokale mandataris. Ik ben burgemeester van Damme. Het is belangrijk dat het lokale niveau op kaart staat. Ten tweede heb ik mijn bestuurservaring in de haven van Zeebrugge met een internationale dimensie. Dat was het belangrijkste motief voor mij om kandidaat te zijn."

"Ik heb de voorbije twintig jaar veel mensen gehoord, die in het bedrijfsleven, ondernemingsleven en het verenigingsleven staan, die afhaken van de politiek. Ik wil die via mijn kandidaatstelling terug naar de politiek brengen en in tweede instantie terug naar onze partij brengen."

Sammy Mahdi vindt zijn ervaring als voorzitter van Jong CD&V en zijn goede band met de verschillende lokale afdelingen als zijn grote pluspunt. "Ik heb ervaring als voorzitter van Jong CD&V. Ik ben al drie jaar actief in de partij in het hoofdkwartier. Ik ken de partij vrij goed. Ik heb ook het voordeel dat ik de voorbije drie jaar niets anders gedaan heb dan lokale afdelingen te bezoeken. Het gaat niet enkel om jongerenafdelingen, maar ook de seniorenafdelingen en de gewone afdelingen op het lokale niveau. Ik weet goed wat er leeft op lokaal niveau, van West-Vlaanderen tot in Limburg."

Mahdi pleit ook voor duidelijke communicatie over waar CD&V voor staat. "Het is voor onze partij pompen of verzuipen. CD&V zit in een heel moeilijk scenario. We hebben bij de verkiezingen 15 procent van de stemmen gehaald. We waren ooit een partij van 30 procent, ooit hadden we zelfs 60 procent van de stemmen. Dat gaan we niet meer halen, maar we moeten wel gaan voor 30 procent van de stemmen. Daarvoor hebben we een nieuwe start nodig. We moeten opnieuw vertrekken vanuit onze eigen ideologie en geloven in waarvoor we staan. Dat moeten we op een offensieve manier communiceren."

Ethische thema’s voor ons zijn heel belangrijk. We kunnen niet in een regering stappen waar geen akkoord is over belangrijke ethische thema’s

Joachim Coens

Beide kandidaat-voorzitters willen dat CD&V in de toekomst duidelijker en scherper communiceert over waar de partij voor staat. De "C" van christendemocratische partij is volgens Mahdi en Coens bijzonder belangrijk.

"We moeten stoppen met een partij te zijn die probeert 100 procent van de kiezers te overtuigen. Probleem is dat we dat constant proberen en ons niet uit te spreken over de "C" en zo bereiken we niemand meer. Er is nood aan een christendemocratische partij die vertrekt vanuit het personalisme, die mensen verbindt", zegt Sammy Mahdi.

Volgens Joachim Coens vertaalt christendemocratie zich in "solidariteit met het heden, verleden en toekomst". "Solidariteit met het verleden gaat over de historische wortels, onze waarden die we meedragen en die we willen bestendigd zien. Solidariteit vandaag gaat over solidariteit met de zwaksten in de samenleving van vandaag. Solidariteit in de toekomst gaat over onze duurzaamheid in de toekomst. Onze C gaat niet alleen over de waarden in de politiek, maar staat ook voor christendemocratisch."

"Dat wil zeggen dat je je laat inspireren door een boodschap die gelooft in het unieke van elke mens en de taakstelling van de mensen voor elkaar. We zijn voor verbondenheid tussen de mensen, maar ook het geloof in wat mensen kunnen en voor elkaar kunnen betekenen. De mensen zijn geen koopwaar. Er zijn heel veel gevoelige dossiers die op ons afkomen en die belangrijk zijn in een christendemocratische boodschap."

Zowel Coens als Mahdi geven toe dat CD&V de voorbije jaren wellicht teveel gefocust was op beleid te voeren in plaats van het standpunt van de partij uit te dragen. Daarbij zijn ethische thema's bijzonder belangrijk. De aanpassing van de abortuswetgeving met een alternatieve meerderheid in de Kamer vinden ze niet koosjer, maar een absoluut breekpunt wil Sammy Mahdi daar niet van maken bij de federale regeringsvorming. 

"We moeten nu goed nadenken in welke mate we de ethische thema’s de komende jaren kunnen behandelen en misschien zoeken naar wat er recht te trekken is", aldus Mahdi. 

Joachim Coens stelt het iets scherper. "We kunnen niet in een regering stappen waar geen akkoord is over belangrijke ethische thema’s. Het is onkies om over essentiële punten als abortus alternatieve meerderheden te zoeken in de Kamer. Zaken zoals abortus, euthanasie en artificiële intelligentie moeten worden doorgepraat. De mens is geen koopwaar."

De leden van CD&V krijgen tot 5 december de kans om de nieuwe voorzitter te kiezen. Op 6 december wordt de uitslag van de voorzittersverkiezing bekendgemaakt.

Bekijk het integrale gesprek met Joachim Coens en Sammy Mahdi uit "Terzake" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen