Videospeler inladen...

Informateur Magnette (PS) schrijft nota over 6 prioriteiten: "Kan fundament zijn om volgende regering op te bouwen" 

Informateur Paul Magnette (PS) heeft een nota van ongeveer 50 pagina's klaar met maatregelen rond zes prioriteiten voor de volgende federale regering. Dat heeft hij uitgelegd in een persconferentie vanavond. Als informateur verkent de "optimistische" PS-voorzitter het terrein voor de regeringsonderhandelingen: "Ik werk om de fundamenten steen voor steen te verstevigen, zodat we daarna samen kunnen beginnen te bouwen."

Deze middag besliste het Koninklijk Paleis dat PS-voorzitter Paul Magnette nog minstens tot 25 november aanblijft als "informateur". Magnette moet bekijken op welke vlakken er eensgezindheid is tussen de tien partijen rond de tafel, zodat daarna de echte regeringsonderhandelingen kunnen beginnen.

Zes prioriteiten

Tijdens een gebalde persconferentie vanavond legde Magnette uit hoe hij de afgelopen twee weken als informateur heeft doorgebracht. Eerst had hij een rondetafelgesprek met de tien partijen. Op basis daarvan heeft Magnette 6 prioriteiten voor de volgende regering vastgelegd, waar alle partijen het over eens zijn: 

  1. De verbetering van de werkzaamheidsgraad en de werkkwaliteit 
  2. De sociale cohesie en de strijd tegen armoede 
  3. De klimaattransitie, al zegt Magnette meteen dat daar "economische ontwikkeling" bijhoort 
  4. Justitie en veiligheid 
  5. Migratie 
  6. De modernisering van de staat om de federale staat beter te laten werken

Dat laatste punt betekent niet dat de partijen het eens zijn dat er een staatshervorming moet komen, verduidelijkte Magnette. Toch gaat die "modernisering" erg ver.

Het kan gaan over het "regionaliseren" (overbrengen van het federale naar het regionale niveau) of "herfederaliseren" (overbrengen van het regionale naar het federale niveau) van bepaalde bevoegdheden. 

Geen lekken

"Ik heb op basis van de eerste vergaderingen zes nota's opgesteld", zei Magnette. In die nota's staat telkens wat de stand van zaken is op vlak van het thema in kwestie, wat de precieze doestellingen zijn voor dat thema, en een deel over de maatregelen die tot dat doel kunnen leiden.

"Die nota's zijn naar elk van de tien partijen opgestuurd. Dat wil zeggen dat er zestig nota's circuleren, en er zijn nog geen lekken, een primeur in België", grapte Magnette. 

Daarna heeft de informateur afzonderlijk gesprekken gehad van 2 à 3 uur met de liberale, socialistische en groene politieke families, om de nota's te bespreken. N-VA en DéFI werden apart ontvangen, en opvallend genoeg werden ook CD&V en CDH afzonderlijk gehoord. 

De centen

"Het is moeilijk om de objectieven te vertalen in concreet en effectief beleid", verduidelijkte Magnette. En daar speelt de financiële toestand van het land een rol. De nieuwe federale regering zal aankijken tegen een begrotingstekort van 11 miljard, en moet dat verzoenen met de investeringen die ze wil doen.

Daarom had Magnette een gesprek met Pierre Moscovici, Europees commissaris voor Economie, en zijn opvolger, Paolo Gentiloni. Volgens Magnette kan bijvoorbeeld "groene mobiliteit" mensen uit de file halen, en dus de economische bedrijvigheid vergroten, een manier om de financiële krapte met de klimaatambities te verzoenen. 

Veiligheid

Toch is er al een grote consensus over drie maatregelen. Over het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het optrekken van de laagste pensioenen was er al eerder eensgezindheid.

De partijen zijn het nu ook eens dat er meer geld moet gaan naar politie, er geïnvesteerd moet worden in cyberveiligheid en in de bestrijding van het geweld tegen vrouwen, en specifiek tegen feminicide.

Bouwen

"Maar er is meer, waarover ik discreet blijf zodat daar voortgang kan worden gemaakt." Magnette heeft alle maatregelen, ook de gevoelige, samengevat in een "informateursnota" van 50 pagina's die hij aan de koning heeft voorgelegd.

"We hebben dus een terrein gevonden om op te werken", zei Magnette. "Ik werk vandaag om de fundamenten te versterken zodat we later samen een gebouw kunnen neerzetten." 

Middenveld

In de komende week zal Magnette het middenveld consulteren: de sociale partners, armoedeorganisaties en organisaties die zich inzetten voor de klimaattransitie. Daarna zal Magnette opnieuw de verschillende partijen horen, waar de nota van 50 pagina's wordt besproken.

De nota zal niet te nemen of te laten zijn, zegt Magnette. Er zijn dus nog aanpassingen mogelijk. Hij maakt dan ook al duidelijk dat zijn extra week als informateur "niet het einde" hoeft te zijn. 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Onze Wetstraatjournalist Bart Verhulst geeft meer uitleg in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

"Terzake" stuurde reporter Pieterjan De Smedt naar de persconferentie, bekijk hier zijn verslag:

Videospeler inladen...

Bekijk hier de volledige persconferentie van Magnette: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen