Denemarken wereldkampioen duurzaamheid, België haalt top 10 (net) niet. Kan de industrie ons redden? 

Europa loopt voorop als het om duurzaam beleid gaat, maar toch moeten veel landen, ook België, een tandje bijsteken. In een nieuw rapport scoort Scandinavië (alweer) het best, maar ook onze buurlanden doen het beter dan ons land. Het goede nieuws: onze industrie zit op het juiste spoor, gaat het bedrijfsleven ons redden?

Het Europe Sustainable Development Report 2019 heeft de lidstaten van de Europese Unie op hun nummer gezet. Wie is op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, en wie blijft achter? Wat doen we goed en wat niet? Weinig verrassend dat Denemarken, Zweden en Finland op kop staan. Ons land is pas elfde, en doet het wat minder goed dan Duitsland, Frankrijk of Nederland.

In 2015 hebben de landen in de Verenigde Naties beloofd 17 doelstellingen na te streven, die heten Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s (Sustainable Development Goals). De opvolger van de befaamde Millenniumdoelen dus, met goede voornemens voor mens, samenleving en milieu. Armoede en honger uitroeien, goede gezondheid, onderwijs en kansen voor iedereen nastreven, duurzame steden, een klimaatneutrale wereld die zorg draagt voor bossen en oceanen. Dat soort dingen. Op de kaart hieronder ontdekt u de  score van alle Europese landen, uitgedrukt in procenten. 

GLOBALE SCORE DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE LIDSTATEN : BELGIE HAALT 70 PROCENT

Denemarken gaat op kop en haalt bijna 80 procent. Toch is dat geen "onderscheiding" want het betekent dat zelfs de beste leerling van de klas op een aantal vlakken de bal misslaat.

Wij in België zitten dus op 70 procent. "Kan beter", zou de leerkracht zeggen. We scoren ook minder goed dan pakweg Letland of Tsjechië. België zit maar voor één (1!) van die 17 doelstellingen helemaal op het goede spoor, namelijk industrie en innovatie. Aha! Voor doelstellingen als gezondheid of onderwijs zijn we ook niet slecht bezig. Maar ons klimaatbeleid, aanpak van honger, duurzaam landbouwbeleid... daar doen we het niet zo goed.

Zal het bedrijfsleven ons redden?

Jaja. Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Die Millenniumdoelen van de Verenigde Naties hebben we ook hopeloos niet gehaald. Kan het deze keer beter gaan? Er is hoop, nu de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen resoluut voor haar Green Deal gaat. Een ambitieus plan dat ons de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs wil doen  respecteren en er alles aan doet om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En kijk, bij de eerste Europese begroting die gisteren nog is goedgekeurd, was er ruim geld voor klimaatbeleid en innovatie. De Europese Unie lijkt dus wel te willen. 

Het is zoals vroeger met de milieuwetgeving, toen keek toch ook iedereen naar ons?

Ludo Diels, Europese procesindustrie SPIRE

"Europa loopt voorop waar het gaat om klimaatdoelen, recyclage en circulaire economie gaat", zegt Ludo Diels van SPIRE, de koepel van Europese procesindustrie die focust op de transitie. "Het is een beetje zoals vroeger met de milieuwetgeving. Die wordt ondertussen overal ter wereld erkend en gekopieerd, gewoon omdat ze de beste is. Die rol moeten we nu ook spelen wat klimaatbeleid betreft en de overgang naar een circulaire economie. Anders zou China die rol van motor wel van ons kunnen overnemen." 

Dat betekent dat we volop de kaart moeten trekken van de technologie en de industrie. "De technologie is beschikbaar en de industrie beseft wat er op het spel staat. Maar we kijken nu naar de politiek en de burger. Het is nu aan de overheden om het kader te maken, de regels te bepalen, publiek-private samenwerkingen op te zetten. Want de industrie wil dus klimaatneutraal worden, ze wil natuurlijk ook rendabel blijven. En dan zijn er nog de burgers, die moeten natuurlijk ook meewillen. Een beetje kort door de bocht, Europese burgers die de middelen hebben om straks elektrisch te gaan rijden, met de fiets of de auto, die moeten dat gewoon doen".   

LIDSTATEN EN VORDERINGEN IN DIGITALE EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Er is dus ook goed nieuws. Op bovenstaande kaart blijkt dat België samen met de buurlanden en de noordelijke landen helemaal op de goede weg zit waar het gaat om (digitale) technologie en innovatie. 

De komende zes jaar gaat het gebeuren (of niet)

"Wat onderzoek betreft, wat opleiding van mensen in de bedrijven betreft zitten we dus goed" zegt Diels. "En een beetje tegen de perceptie in misschien, ook onze infrastructuur met pijpleidingen, sporen, kanalen en wegen heeft het nodige potentieel.

En het klopt dat onze klimaatbalans niet schittert, maar je mag niet vergeten dat we in ons kleine landje nog altijd veel industrie hebben. Daar valt nog wel wat te winnen met de schonere technologie van de toekomst. Maar het moet wel nu gaan gebeuren. Als we, zoals gepland, onze uitstoot tegen 2030 al willen halveren dan moeten we die nieuwe technologieën over een jaar of zes, zeven ook echt gaan invoeren. En er dus nu volop mee bezig zijn. Veel tijd blijft er niet over. 

Wie het volledige rapport en de aanbevelingen wil raadplegen, kan dat via www.sdgindex.org/EU

Meest gelezen