Nicolas Maeterlinck

Verkeersinstituut Vias: "Aantal dronken bestuurders in weeknachten ligt 3 keer zo hoog als 10 jaar geleden"

Het aantal bestuurders dat tijdens weeknachten positief blaast, ligt verontrustend hoog. Dat stelt verkeersinstutuut Vias vast na een driejaarlijkse gedragsmeting. "Met 10,7% ligt het aantal dronken bestuurders drie keer zo hoog als tien jaar geleden." Opvallend: vooral jonge bestuurders drinken vaker. "Dat zijn mensen die veelal nog geen gezinsverplichtingen hebben en vrijer zijn om ook in de week uit te gaan", zegt socioloog Ignace Glorieux.

Starten doen we met positief nieuws: bij een alcoholcontrole van de lokale en federale politie op meer dan 6.100 bestuurders, is gebleken dat een kleine 2% onder invloed van alcohol rondreed. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 2003. Ter vergelijking: tijdens de vorige meting in 2015 bedroeg het percentage nog 2,7%. "De overgrote meerderheid van de bevolking heeft dus goed begrepen dat er gevaren zijn als je drinkt en rijdt", klinkt het bij verkeersinstituut Vias.

Al valt er volgens Vias wel een belangrijke kanttekening te maken. "Hoewel het resultaat een dalende trend laat zien, is er op lange termijn nauwelijks een evolutie."

Geen grote verschillen tussen week- en weekendnachten

Maar wat volgens het verkeersinstituut vooral opvallend is, is dat ook tijdens de weeknachten het percentage bestuurders onder invloed schrikwekkend hoog ligt.  10,7% van de bestuurders heeft tijdens de weeknachten te veel gedronken. Tijdens de weekendnachten gaat het om 12,6%. "Dat is 9 keer meer dan in Nederland bijvoorbeeld", zegt Vias. "De meest verontrustende vaststelling is dat tijdens de weeknachten het percentage positieve bestuurders drie keer hoger ligt dan tien jaar geleden."

Tijdens de weeknachten ligt het percentage positieve bestuurders drie keer hoger dan tien jaar geleden

Verkeersinstituut Vias

Hoe komt dat? "Een verklaring vinden voor die stijging tijdens weeknachten is niet zo makkelijk", zegt Stef Willems, de woorvoerder van Vias. "Al is het zeker zo dat er verschillende activiteiten bijgekomen zijn tijdens de week waarop mensen gaan drinken, zoals concerten en afterworks. Het is dus belangrijk dat er vooral tijdens die weeknachten meer gecontroleerd wordt om de pakkans te verhogen."

Er zijn tijdens de week verschillende activiteiten bijgekomen waarop mensen gaan drinken, zoals concerten en afterworks

Verkeersinstituut Vias

Er zijn verder ook regionale verschillen: in Vlaanderen ligt het percentage bestuurders dat te veel gedronken heeft op 1,66%. In Wallonië rijdt gemiddeld 2,05% van de bestuurders rond als ze te veel gedronken hebben. 

Nog opvallend: jonge bestuurders drinken vaker

Ook qua leeftijdsgroepen zijn er belangrijke verschillen. Bij alle leeftijdsgroepen is er een daling van het aantal bestuurders onder invloed, behalve voor de categorie tussen 26 en 39 jaar. Sinds 2005 is er bij hen een bijna constante toename. Meer dan 3% van de bestuurders in die leeftijdscategorie rijdt nu met de auto als ze te veel gedronken hebben, dat is bijna 2 keer meer dan de jongeren tussen 18 en 24 jaar en 2,5 keer meer dan de bestuurders ouder dan 55.

Tot slot blazen mannen blazen 4,5 keer meer positief dan vrouwen. 

"Jongere generatie heeft vaak nog geen gezinsverplichtingen"

Ignace Glorieux, socioloog aan de VUB, is niet verwonderd dat die jongere generatie minder goed scoort. "Het zijn mensen die vaak nog geen gezinsverplichtingen hebben, ook wat vrijer zijn om effectief in de week uit te gaan. Mensen van 40 zitten in de zogenaamde 'drukke leeftijd', als ze kinderen hebben en het drukker hebben op het werk."

Toch denkt Glorieux dat jongeren veel bewuster omgaan met alcohol dan zijn eigen generatie. "Mijn generatie heeft gemakkelijker de cultuur om 's middags iets te drinken. 20 jaar geleden was het op de VUB niet ongebruikelijk dat mensen 's middags bij hun eten een glas bier of wijn dronken. Nu word je daar op aangekeken."

Glorieux beaamt dat het sociale leven en het aanbod voor vrijetijdsbesteding sterk veranderd is. "Er zijn meer mogelijkheden om weg te gaan en we nemen daarvoor de auto om grote afstanden te overbruggen. Het is niet uitzonderlijk om 100 kilometer te rijden om in de week naar de AB of naar Vorst Nationaal te gaan om een concert bij te wonen. Wellicht wordt daar ook een pintje bij gedronken."

 Herbekijk hieronder de reportage uit “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

SP.A-kamerlid Joris Vandenbroucke pleit voor een nultolerantie voor alcohol achter het stuur, bekijk hier het gesprek met hem in "Terzake": 

Videospeler inladen...

Meest gelezen