Arenda Oomen Fotografie

EU bereikt op valreep akkoord over begroting 2020: extra geld voor klimaat, innovatie en jeugdwerkloosheid

De regeringen van de Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn er gisteravond laat in geslaagd om een akkoord te bereiken over de begroting voor volgend jaar. De Europese Unie zal volgend jaar 153,6 miljard euro uitgeven, een stijging van 3,4 procent ten opzichte van 2019. De EU trekt extra middelen uit voor onder meer klimaat, economische groei en innovatie en de strijd tegen jeugdwerkloosheid. 

De lidstaten en het parlement bereikten het akkoord op de valreep van de deadline. De onderhandelingen sleepten aan omdat er een kloof was het parlement dat meer wou uitgeven (tot iets meer dan 159 miljard) en de lidstaten die het budget wilden houden op wat het was.

"Alleen met een goede stevige deadline kom je tot goede stevige resultaten", reageert Johan Van Overtveldt (N-VA), de voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement. "Zoals het past in een dergelijke discussie zijn we ergens in het midden uitgekomen. Er is nu een verhoging van het oorspronkelijk voorziene budget met 850 miljoen euro."

De totale uitgaven zullen volgend jaar uitkomen op 153,6 miljard euro. Een groot deel daarvan, ruim 72 miljard, gaat naar maatregelen om de economische groei te stimuleren. Het gaat bijvoorbeeld om middelen voor onderzoek en innovatie, energie- en transportinfrastructuur, maar ook voor opleiding (bijvoorbeeld via het uitwisselingsprogramma Erasmus) en de strijd tegen jeugdwerkloosheid. 

Verder gaat er ook extra geld naar klimaatmaatregelen, zo krijgt het LIFE-programma volgend jaar 590 miljoen euro. En ook voor asiel- en migratie zal de Europese Unie extra geld uitgeven, de verschillende fondsen en agentschappen krijgen 2,36 miljard euro. Ruim 58 miljard euro gaat naar landbouw.

"Historische omslag"

Geld is onder meer gevonden dankzij minder steun voor de landbouw. En ook Turkije zal minder geld krijgen, zo'n 85 miljoen minder dan voorzien, omdat Europa vindt dat Turkije zich verder distantieert van de Europese waarden.

Johan Van Overtveldt is erg tevreden en spreekt van een "historische omslag". "De verhoging van de investeringen is volledig gericht op research, innovatie, klimaat, competitiviteit en infrastructuur. En dus niet meer op cohesiefondsen (financiële hulp voor lidstaten die economisch achterlopen op het Europese gemiddelde, red.) en landbouw. Een stuk van de financiering komt van mindere landbouwuitgaven. Dat is bijna een historische omslag in de manier waarop middelen in Europa gebruikt worden."

De begroting voor 2020 is nu afgeklopt. Maar nu komen de onderhandelingen over de meerjarenbegroting voor de komende jaren eraan. En zeker in het licht van de brexit, waarbij de Britse bijdragen aan de Europese begroting zullen wegvallen, zal dat geen sinecure worden. Over dat meerjarenbudget zijn er heel uiteenlopende meningen en scenario's, gaande van besparingen, tot hogere bijdragen van de lidstaten en meer Europese fiscaliteit. "Daarover zijn er scherp verdeelde meningen", aldus Van Overtveldt.

Meest gelezen