Geen straf voor dader "nazibriefje" in Sint-Niklaas

De politie van Sint-Niklaas heeft de schrijver gevonden van het anonieme briefje met nazisymbolen. Het briefje werd gevonden onder de ruitenwissers van een auto in de Passtraat en was een klacht tegen de parkeerproblemen in de buurt. Omdat de dader enkel aandacht wil en niet wil aanzetten tot haat zijn er geen gevolgen.

Er was heel wat ophef op sociale media veroorzaakt door een zogenaamd "nazibriefje" in Sint-Niklaas. Op het briefje was dit te lezen: "Gelieve uw auto op uw eigen parking te zetten en niet meer op straat, wij mogen ook niet op uw parking staan. Het straatcomité." Met de "eigen parking" wordt het terrein van veilingbedrijf Vavato en Jorisco bedoeld dat grenst aan de Passtraat. Door afhalen van goederen kan het daar druk zijn en dat vinden een aantal bewoners van de Passtraat irritant omdat medewerkers zich soms tijdelijk in de Passtraat parkeren. Door het gebruik van een swastikateken (hakenkruis) en een adelaar leek de inhoud van het briefje een zwaardere betekenis te hebben dan gedacht, blijkt nu.

Niet strafbaar

De politie was een onderzoek gestart om de dader van het briefje te vinden. Op zich is het briefje niet strafbaar, dat wist zij al, maar het gebruik van nazisymbolen kan wel aanzetten tot geweld of haat tegen bepaalde groepen van mensen. Een aanhanger van het nazisme kan ook negationist zijn, wat wil zeggen dat hij of zij de Holocaust ontkent, en dat is dan wel weer verboden. Daarom wilde de politie de precieze motieven van de dader te weten komen.

Alex Lemmens van de politie van Sint-Niklaas: "Na onderzoek hebben we vastgesteld dat het niet strafbaar is. Het gebruik van een nazi-teken, in dit geval een swastika, is op zich niet verboden. Het is enkel indien de man racistische redenen zou hebben gehad, dat het niet mocht. Na een gesprek met de persoon blijkt dat hier niet het geval." 

Geen gevolgen

"Het buurtonderzoek heeft ook uitgewezen dat het maar om 1 papiertje ging. En het was ook maar 1 persoon die het briefje gevonden heeft, een foto genomen heeft en het op sociale media heeft gezet. Dat heeft veel heisa teweeg gebracht in de media, en dat was het absolute doel ook van de dader. Dus het is wel gelukt."

Voor de politie stopt het onderzoek: "Het gaat om een eenmalig feit, voor ons eindigt het. De dader krijgt ook geen GAS-boete, helemaal niks. Er is wel een proces-verbaal opgesteld dat doorgestuurd wordt naar het gerecht. We gaan ervan uit dat het parket ook stopt met de vervolging, maar dat beslissen zij nog zelf." 

Meest gelezen