Medische kosten dreigen voor 80.000 patiënten met honderden euro's op te lopen door staatshervorming

Voor 80.000 kwetsbare patiënten dreigen de medische kosten vanaf 1 januari elk jaar met honderden euro's te stijgen. Dat heeft te maken met de zesde staatshervorming. Door de staatshervorming vallen bepaalde medische kosten onder Vlaanderen. Ze worden niet langer meegerekend om te bekijken of patiënten recht hebben op bescherming van de federale ziekteverzekering. Daardoor zullen sommige patiënten meer zelf moeten betalen. 

Door de staatshervorming zijn bepaalde medische kosten een Vlaamse bevoegdheid geworden. Het gaat bijvoorbeeld om sommige kosten in revalidatiecentra, en in mindere mate in bejaardentehuizen. 

Doordat Vlaanderen dat nu regelt, worden die kosten niet langer meegerekend om te bekijken of die patiënten recht hebben op bepaalde beschermende maatregelen van de federale ziekteverzekering.

Plafond

Patiënten met hoge gezondheidskosten (boven een vastgelegd maximum of plafond) moeten niets meer uit eigen zak betalen. Wie langdurig ziek is, maakt ook kans op een "zorgforfait", een premie van 300 à 600 euro, als hun medische kosten te hoog oplopen. Die voordelen worden federaal geregeld. 

Een aantal kosten in revalidatiecentra (en in mindere mate in bejaardentehuizen) zullen dus niet meer meegerekend worden nu Vlaanderen ervoor bevoegd is. En daardoor zullen sommige patiënten minder snel kans maken op die voordelen zoals het zorgforfait. Naast zieken of bejaarden kan dat ook kinderen of volwassen met specifieke stoornissen treffen, of drugverslaafden. 

Volgens algemeen secretaris Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit gaat het in totaal om 80.000 kwetsbare patiënten, zoals langdurig zieken, die daardoor elk jaar honderden euro's extra uit eigen zak zullen moeten betalen. "Een staatshervorming zou ervoor moeten zorgen dat mensen er beter van worden. In dit geval is dat zeker niet", zegt hij.

In deze video leggen we op 2 minuten uit hoe het komt dat sommige patiënten meer zullen moeten betalen: 

Videospeler inladen...

Overgang

De zesde staatshervorming dateert eigenlijk al van 2011. Tot eind 2019 was er een overgangsregeling vastgelegd.  Tot nu werden de kosten in revalidatiecentra wél nog meegerekend voor de federale beschermingsmaatregelen.

In die tijd moest een oplossing voor het probleem worden gevonden. "Ofwel in de vorm van een systeem waarbij de federale tellers toch nog rekening houden met de uitgaven in de deelstaten. Ofwel via de uitwerking van gelijkaardige beschermingsmaatregelen op gemeenschapsniveau", zegt Callewaert. De overgangstermijn eindigt op 1 januari. Tot nu is er geen nieuwe regeling uitgewerkt. 

Beleidsniveaus spelen bal naar elkaar

De Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V), heeft gevraagd dat de regeling kan blijven bestaan zoals ze nu is. Dat heeft Beke laten weten in een brief aan zijn federale collega Maggie De Block (Open VLD). Ook Wallonië en Brussel willen dat de regionale bevoegdheden blijven meetellen voor de federale berekeningen. 

Een akkoord tegen 1 januari 2020 is "wellicht niet haalbaar", weet Beke. Daarom vraagt hij "een tijdelijk oplossing uit te werken om 2020 te overbruggen, zodat we de burgers in ieder geval continuïteit kunnen garanderen." 

Maar federaal minister Maggie De Block (Open VLD) wil dat Vlaanderen zélf beschermingsmaatregelen uitwerkt. "Samen met de bevoegdheden zijn ook de budgetten daarvoor overgeheveld naar de deelstaten", klinkt het op het kabinet-De Block. "De deelstaten hebben het geld en de bevoegdheid, het federale niveau kan dat toch niet in hun plaats uitvoeren?"

Meest gelezen