Nicolas Maeterlinck

Fusiegemeente Lievegem investeert meteen fors, vooral in infrastructuur

De nieuwe fusiegemeente Lievegem (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem) zal de komende vijf jaar bijna 50 miljoen euro investeren, vooral in infrastructuurwerken. "Zonder een fusie waren deze grote investeringen onmogelijk geweest", benadrukt burgemeester Tony Vermeire (CD&V).

De bestuursploeg van Lievegem begint ambitieus aan de komende vijf jaar. Als de plannen van de gemeente allemaal uitgevoerd worden, komen er over het hele grondgebeid nieuwe scholen, sportzalen en lokalen voor verenigingen bij. De gemeente investeert ook fors in nieuwe fietspaden. Deelgemeente Lovendegem krijgt, als alles goed gaat, een nieuw gemeentehuis dat ook gebruikt zal worden als cultureel centrum. Lievegem maakt de komende vijf jaar voor al die plannen 48 miljoen euro vrij. Dat is een smak geld.

Enkel mogelijk door fusie

Het feit dat Lievegem in haar meerjarenplan grote investeringen kan aankondigen, heeft volgens burgemeester Tony Vermeire (CD&V) alles te maken met de fusie van de kleinere gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot het grotere Lievegem.

"We kunnen geld besparen door de diensten van de drie verschillende gemeenten samen te voegen, ook de OCMW's zijn gefuseerd. Daarnaast heeft Vlaanderen bij de fusie 16 miljoen euro schulden van ons overgenomen. Er zijn ook andere meevallers. Zo krijgen we de komende zes jaar nog eens 3 miljoen euro van Vlaanderen om de open ruimte in onze landelijke gemeente te bewaren." 

Meest gelezen