Belga

Groot deel van Belgen weet niet dat ze lijden aan diabetes, hoge bloeddruk of te hoge cholesterol

Een groot deel van de Belgen is zich niet bewust van het feit dat ze gezondheidsproblemen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano. Zo weten heel wat landgenoten niet dat ze diabetes, een hoge bloeddruk of een te hoge cholesterol hebben. 

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), voert al sinds 1997 elk jaar een gezondheidsenquête uit bij een 10.000-tal Belgen. Vorig jaar heeft Sciensano voor het eerst een deel van de deelnemers (1.184 mensen) ook medisch onderzocht.

De resultaten van dat onderzoek heeft Sciensano vergeleken met de antwoorden die ze gegeven hebben in de enquête. Zo kwam het instituut tot de vaststelling dat heel wat deelnemers een verkeerd beeld hebben van hun gezondheid. Ze achten zichzelf gezonder dan ze in werkelijkheid zijn. 

Onderschatte gezondheidsproblemen

Omdat de deelnemers aan de enquête en het onderzoek de hele Belgische bevolking vertegenwoordigen, komt Sciensano tot de volgende vaststelling:

  • 1 op de 10 volwassen Belgen heeft diabetes en maar 1 op de 3 Belgen met diabetes weet dat hij de ziekte heeft.
  • 1 op de 5 volwassen Belgen heeft een hoge bloeddruk. Slechts de helft van hen is van het probleem op de hoogte. 
  • Slechts 1 op de 3 Belgen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed (of die cholesterolverlagende middelen nemen) geeft ook aan te veel cholesterol te hebben. 
  • 55 procent van de Belgische bevolking heeft overgewicht (een BMI* gelijk aan of groter dan 25), 21 procent is obees (BMI gelijk aan of groter dan 30), en 39 procent heeft een te grote buikomtrek. Deze cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van het medisch onderzoek bij de deelnemers. Uit de enquête bleek dat de deelnemers hun BMI onderschatten, en dus niet wisten dat ze te zwaar waren

Dat veel mensen zich niet bewust zijn van gezondheidsproblemen, komt omdat diabetes, een hoge bloeddruk of een te hoge cholesterol niet altijd tot ziekteverschijnselen leiden. Aldus Sciensano.

Goede gewoonten

Sciensano wijst erop dat gezondheidsproblemen makkelijk vermeden kunnen worden door:

  • Gezond en gevarieerd te eten. 
  • Voldoende te bewegen. 
  • Niet te roken.          
  • En alcohol te beperken.

Ook raadt Sciensano aan om vanaf de leeftijd van 40 jaar preventief op doktersbezoek te gaan. 

* BMI of Body Mass Index wordt berekend door het lichaamsgewicht te delen door de lichaamslengte in het kwadraat. Bijvoorbeeld: 70 kilogram gedeeld door 1 meter 80 keer 1 meter 80 = 21,6.   

Meest gelezen