NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir

Spoorbazen: "Honderden miljoen extra nodig om spoornet up-to-date te houden" 

De huidige dotaties van de overheid volstaan niet om de komende jaren een aantal noodzakelijke investeringen bij het spoor uit te voeren. Er zijn vele honderden miljoenen euro's extra nodig, alleen al maar om het spoornet up-to-date te houden. Dat kregen de leden van de Kamercommissie Mobiliteit in het federaal parlement te horen van NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-topman Luc Lallemand.

De twee spoortoplui wezen op de "gigantische productiviteitswinsten" die de voorbije jaren zijn gerealiseerd bij NMBS en Infrabel, tegen de achtergrond van dalende dotaties. Maar nog meer interne besparingen zijn bijna niet mogelijk, klonk het. "De citroen van de productiviteitswinst in uitgeperst", aldus Infrabel-topman Lallemand.

Bij de spoornetbeheerder verdwenen de voorbije vijf jaar niet alleen 4.000 banen, maar er werden ook vernieuwingswerken noodgedwongen uitgesteld. Daardoor moeten heel wat wissels, sporen en bovenleidingen dringend gerenoveerd worden. Alleen al om die inhaalbeweging te doen, is 99 miljoen euro per jaar nodig. Anders zullen op termijn lijnen moeten worden gesloten om veiligheidsredenen, klonk het.

Concreet vraagt Infrabel dat de overheidsdotatie van minder dan een miljard euro dit jaar zou stijgen tot meer dan 1,4 miljard euro in 2024.

Tekort van 1,3 miljard tegen 2030

Ook Sophie Dutordoir vraagt extra geld. "Als we voortdoen op basis van de huidige dotatie, verwachten we een tekort van 1,3 miljard euro tegen 2030 in het kader van de investeringen die we moeten doen", stelde de NMBS-topvrouw in de commissie. Het gaat dan om geld om stations af te werken, perrons te verhogen, het veiligheidssysteem ETCS verder te installeren ...

Beide toplui benadrukten nog dat de inspanningen van de voorbije jaren binnen de bedrijven resultaat opleveren. "Er is een positieve trend ingezet", aldus Dutordoir. Zo ligt de stiptheid dit jaar (90,7 procent tot en met oktober) beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2018 (87,2 procent). En de reizigersgroei versnelt nog: dit jaar zou de toename meer dan 4 procent bedragen, na +3,7 procent in 2018. Ook de klantentevredenheid volgt, aldus nog Dutordoir. Vorig jaar gaf maar 60 procent van de reizigers de NMBS een score van minstens 7 op 10. Dit jaar is dat 67 procent (tot eind september).

Exclusiviteit

Dutordoir herhaalde nog haar pleidooi om de NMBS, in het kader van de nakende liberalisering, tien jaar langer de exclusiviteit te geven op het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, zoals eerder al uit het memorandum van de spoorwegmaatschappij was gebleken.

En ze riep de overheid op om werk te maken van een ambitieuze langetermijnvisie op het vlak van mobiliteit. Actoren als NMBS, Infrabel, de federale overheidsdienst Mobiliteit, Planbureau ... zouden volgens haar een grondige oefening moeten maken over het "ideale transportmodel" van de toekomst. Op basis daarvan kunnen dan keuzes volgen, bijvoorbeeld over het uitzicht van het spoornet: wordt het huidige stermodel, met heel veel treinen door de noord-zuidverbinding, behouden, of evolueren we naar een knooppuntmodel?

 "Er moeten de komende 12 tot 18 maanden strategische beslissingen worden genomen op heel lange termijn", beaamde ook Infrabel-topman Lallemand.

Meest gelezen