Videospeler inladen...

Stemming over verlenging abortustermijn toch niet voor vandaag

In de Kamercommissie Justitie, in het federaal parlement, is vanmorgen het voorstel besproken om de abortustermijn te verlengen naar 18 weken. Tot een stemming kwam het niet want het debat is uitgelopen. Volgende week woensdag gaat de bespreking verder.

Momenteel is abortus mogelijk tot 12 weken zwangerschap. Verschillende partijen willen die termijn optrekken tot 18 weken. Daarnaast willen ze de wachttermijn inkorten. Nu heeft een vrouw 6 dagen wachttijd tussen het aanmelden bij een abortuscentrum en de eigenlijke abortus. Dat zou ingekort worden tot 2 dagen. Tenslotte zou abortus ook volledig uit de strafwet gehaald worden.

Het voorstel om de abortuswetgeving op die manier te wijzigen krijgt steun van een grote meerderheid. De socialisten (SP.A en PS), de groenen (Groen en Ecolo), de liberalen (Open VLD en MR), DéFi en PVDA-PTB zijn voorstander. Tegenkanting komt er van CD&V, CDH, N-VA en Vlaams Belang.

Vanmorgen stond op de agenda om over het voorstel en een aantal aanpassingen te debatteren. Maar het debat is uitgelopen en de zitting werd geschorst voor vandaag. Volgende week gaat de bespreking verder in de Kamercommissie en dan zou het tot een stemming moeten komen.

CD&V gaat dan echter een tweede lezing vragen waardoor een definitieve stemming ten vroegste 10 dagen later kan. En pas na de bespreking in de Kamercommissie komt er een stemming in de voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers. De kans lijkt dus heel klein dat de wijziging nog voor het einde van het jaar gestemd kan worden.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Onze reporter Ihsane Chioua Lekhli volgde het debat en geeft meer uitleg in "Het Journaal": 

Videospeler inladen...

Contra

Tegenstanders vinden dat het voorstel ondoordacht is, dat het er te snel wordt doorgeduwd zonder publiek debat. Ze geven ook aan dat een abortus op 18 weken een stuk ingrijpender is.

"Een ethisch debat verdient dat je kwesties langs alle kanten bekijkt. 18 weken betekent dat de foetus al volledig ontwikkeld is behalve de longcapaciteit. Ik zeg niet dat je de discussie niet moet durven voeren of abortus dan nog kan. Maar je moet de discussie breed voeren, in de publieke opinie, jaren als het moet", aldus Valerie Van Peel (N-VA).

Els Van Hoof (CD&V) sluit zich daarbij aan. "De voorstellen geven geen bescherming aan de vrouw en ook niet aan het ongeboren leven. Het evenwicht tussen de zelfbeschikking van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven dreigt onderuit gehaald te worden."

Ook Marijke Dillen van Vlaams Belang kan zich niet vinden in de gang van zaken. "18 weken is ongeveer de helft van de zwangerschap. Op dat ogenblik voelt de vrouw al beweging. Dergelijk onbeschermd hulpeloos levend wezen doden in de moederschoot is voor onze fractie onaanvaardbaar."

Pro

 Karin Jiroflée van SP.A weerlegt dat het voorstel er nu haastig door wordt gejaagd. "Wij hebben vorig jaar weken hoorzittingen gehad. We hebben daar grondig en heel lang over gediscussieerd en we vinden dat we op dit moment duidelijk toe zijn aan een modernisering van de wet." De voorstanders verduidelijken daarnaast dat ze abortus niet willen promoten.

"Ook voor ons moet er eerst en vooral ingezet worden op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. We zijn niet voor abortus, maar vooral voor een veilige abortus in degelijke omstandigheden. 12 weken zijn soms vlug voorbij", stelt Katja Gabriëls van Open VLD.

"De bedoeling van ons wetsvoorstel is om een degelijk wetgevend kader te creëren voor de meer dan 500 vrouwen die jaarlijks de grens moeten oversteken om daar onder andere omstandigheden de zwangerschapsafbreking toch te kunnen laten uitvoeren", aldus nog Gabriëls, die daarmee verwijst naar Nederland waar abortus kan tot 22 weken.

Meest gelezen