Beringen verkoopt Eeuwfeestgebouw voorlopig dan toch niet

De stad Beringen verkoopt het leegstaande Eeuwfeestgebouw dan toch niet aan de Turkse vzw Educatief en Cultureel Centrum Beringen. Die wilde in het gebouw jongeren begeleiden in hun schoolcarrière. De plannen lokten heel wat verzet in de buurt uit en dat was één van de redenen om de verkoop te annuleren.

De gemeenteraad had drie voorwaarden vastgelegd voor de verkoop. Er moest bij de herbestemming respect zijn voor het gebouw zelf, er moest voldoende harmonie zijn met de buurt en de herbestemming moest ook een maatschappelijke meerwaarde hebben. Volgens het schepencollege bleken de twee laatste voorwaarden niet haalbaar en daarom werd de verkoop afgeblazen. 

Koranschool

Nogal wat buurtbewoners vreesden dat er op termijn ook koranlessen zouden gegeven worden en dat er een internaat zou komen. De vzw kreeg dat beeld niet meer gekeerd zegt schepen Jessie De Weyer. "Er werd verwezen naar een gelijkaardig initiatief in Heusden-Zolder. Maar eigenlijk waren de plannen in Beringen in eerste instantie om er aan huiswerkbegeleiding te doen en kinderen na school op te vangen en allerhande activiteiten aan te bieden."

Nieuwe locatie

De stad gaat nu samen met de vzw op zoek naar een betere locatie. Want volgens de stad verricht de vzw wel waardevol werk voor jongeren door ze te ondersteunen in hun schoolcarrière. De stad zoekt intussen naar een andere bestemming voor het Eeuwfeestgebouw.

Meest gelezen