Federaal migratiecentrum Myria wil meer "ogen en oren" om slachtoffers van mensenhandel op te sporen

Het federaal migratiecentrum Myria wil meer “ogen en oren” op het terrein om slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Myria houdt dit pleidooi naar aanleiding van de publicatie van zijn jongste jaarrapport over mensenhandel en mensensmokkel. Daaruit blijkt dat er vorig jaar in ons land opnieuw meer gevallen van mensenhandel werden opgetekend. 

Uit het jaarrapport blijkt dat de politiediensten in ons land vorig jaar 358 gevallen van mensenhandel hebben opgetekend. Dat zijn er bijna 30 meer dan in 2017 (329). In het overgrote deel van de gevallen ging het om seksuele (177) of economische uitbuiting (161). De slachtoffers werden met andere woorden gedwongen tot prostitutie of moesten onbetaalde (of onderbetaalde) arbeid verrichten.

Werkelijke aantal waarschijnlijk hoger

De cijfers schetsen maar een deel van het probleem. Want heel wat gevallen worden niet gerapporteerd, gewoon omdat ze onzichtbaar blijven. Slachtoffers van mensenhandel maken zich niet makkelijk kenbaar, uit schrik voor vergeldingsmaatregelen of omdat ze hun rechten niet kennen. Het werkelijke aantal gevallen ligt dus waarschijnlijk hoger.    

Om die onbekende gevallen van mensenhandel op te sporen, wil Myria dat er meer “ogen en oren” komen op het terrein. Zo moeten medewerkers van “eerstelijnsdiensten” (bijvoorbeeld sociale werkers die veel met prostituees in contact komen) beter opgeleid worden om slachtoffers van mensenhandel te herkennen. Ook moeten er meer medewerkers het terrein op.  

Strijd met onvoldoende middelen

Om de strijd tegen mensenhandel op te voeren, moeten politie- en inspectiediensten meer mensen en middelen krijgen. Myria wijst erop dat de politiediensten de laatste tijd geen bijstand meer kunnen geven aan sociale inspectiediensten omdat ze te weinig mensen hebben. Die sociale inspectiediensten hebben zelf ook mensen te kort. Zo wordt het personeel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) dat sociaaleconomische fraude opspoort, niet meer vervangen als het de dienst verlaat.

Voorts wil Myria onder meer ook dat slachtoffers van mensenhandel snel een advocaat toegewezen krijgen. Die kan het slachtoffer informeren over zijn rechten en hem of haar helpen bij het verkrijgen van een speciaal verblijfsstatuut.  Ook kan de advocaat het slachtoffer overtuigen om mee te werken aan het vervolgen van mensenhandelaars.

Meest gelezen