Videospeler inladen...

Geen subsidies meer voor "etnische" verenigingen: "Dat geldt ook voor Vlaamse organisaties", zegt minister Bart Somers

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben een voorstel van decreet klaar dat de subsidies stopzet van organisaties "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken". De meerderheidspartijen willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord. Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) verduidelijkt in "De afspraak op vrijdag" dat ook Vlaamse organisaties daar onder kunnen vallen. De beweging Kifkif moet volgens hem dan weer niet meteen iets vrezen. 

"Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, maar streeft integendeel naar een inclusieve samenleving. Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden daarbij niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid." Zo staat te lezen in het Vlaams regeerakkoord dat de coalitiepartners op 30 september afklopten.

Nu al hebben de meerderheidspartijen een voorstel van decreet klaar om die passage in wetgeving te vertalen. "Het is een keuze die ik heel verdedigbaar vind", zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) over de maatregel. "Het gaat over organisaties die zich op etnisch-culturele basis richten op één etnisch-culturele groep én die bovendien segregatie in de hand werken. Cumulatieve voorwaarden. Dat zijn organisaties die kunnen bestaan."

"Wij moeten het Vlaamse geld gebruiken daar waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en versterken. Dat is de filosofie. Het wordt geen kaalslag van verenigingen", stelt minister Somers.

Het wordt geen kaalslag van verenigingen

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD)

Kifkif?

De minister wil geen organisaties noemen die nu zouden moeten vrezen voor hun geld. "We gaan rapporten krijgen van de inspectie. Het is de inspectie die dat moet onderzoeken." Her en der wordt de interculturele organisatie Kifkif genoemd, onder meer omdat de hoofdinitiatiefnemer van het decreetvoorstel - Marius Meremans (N-VA) -zich in het verleden al vragen heeft gesteld bij die organisatie.

Volgens minister Somers wordt Kifkif niet geviseerd. "Dat is een linkse organisatie die politiek niet altijd mijn mening vertegenwoordigt, maar het is volgens mij een typische organisatie die bijdraagt aan een samenleving en bruggen bouwt." Een organisatie "die zich richt op één gemeenschap, bovendien buitenlands wordt aangestuurd en mensen geïsoleerd houdt" moet daarentegen wel vrezen voor verlies van subsidies. 

Overigens, in theorie zouden ook Vlaamse organisaties hun subsidies kunnen verliezen door de maatregel, verduidelijkt Somers. "Ook een Vlaamse organisatie die zegt 'Wij plooien alleen maar terug op onze eigen etnisch-culturele groep en wij weigeren bij te dragen of wij willen segregatie in de hand werken', een organisatie die kan bestaan, maar ik vind niet dat we daar ons geld moeten zetten."

Bekijk het fragment uit "De afspraak op vrijdag": 

Videospeler inladen...

Meest gelezen