Jean-Jacques Serol / Pepite Photography

Burgerpanel moet kloof tussen burger en bestuur in Mechelen verkleinen

Vanaf volgend jaar start de stad Mechelen met een burgerpanel. Daarin gaan vijftig willekeurig gekozen Mechelaars aan de slag met vragen die ze over één thema krijgen. De conclusie van die vragen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een proefproject, bij een positieve evaluatie gaat het burgerpanel ook met andere thema's aan de slag.

Het stadsbestuur wil met dit burgerpanel de kloof tussen burger en bestuur nog verkleinen. Mechelen scoort vrij goed wat het vertrouwen in het bestuur betreft, maar "het kan altijd beter", aldus schepen van Participatie Patrick Princen (Groen). "De bereidheid om te willen deelnemen aan het bestuur is groot. Het bestuur wil zich nu laten inspireren en adviseren door een panel van Mechelaars."

Het burgerpanel werkt in drie fases. De eerste fase is nu bezig, namelijk het bepalen van het thema. "We kiezen één thema uit veertien die ons worden aangereikt uit de verschillende raadscommissies en stadsproject De Grond Der Dingen", zegt Fabienne Blavier, gemeenteraadsvoorzitter.

Tweede fase

In de tweede fase worden 5.000 Mechelaars aangeschreven en gevraagd of zij wensen deel te nemen aan het burgerpanel. De 5.000 aangeschrevenen worden representatief geselecteerd op basis van gender, beroep, leeftijd, wijk/dorp waar ze wonen. Uit de groep die wil deelnemen, worden vijftig mensen geloot. Zij gaan in de derde fase aan de slag met het thema. Gedurende twee dagen in april/mei zal het burgerplatform met experten praten over het thema en uiteindelijk een gefundeerd advies voorleggen aan de voorzitters van de raadscommissies en het collega van burgemeester en schepenen.

"De dialoog is belangrijk in deze proeftuin", zegt Princen. "Het is een manier om een thema op de agenda van de gemeenteraad te zetten en tevens een manier om commentaar te geven op de thema's die door de gemeenteraad worden behandeld. Indien de proeftuin succesvol geëvalueerd wordt, worden bijkomende thema's door het burgerpanel besproken."

Met dit burgerpanel wil Mechelen inzetten op participatief burgerschap. "De beslissingen die we nadien in de gemeenteraad nemen, zijn beter gedragen door het publiek en het zal de gemeenteraad een betere dynamiek geven", zegt Blavier.

Mechelen laat zich voor het burgerpanel inspireren op de Burgerraad in Oost-België. G1000-coördinator Yves Dejaeghere zorgt voor de begeleiding van het burgerpanel.

Meest gelezen