Federale Ombudsman vraagt stopzetting systematische naaktfouilleringen in gevangenissen

De federale Ombudsman vraagt de onmiddellijke stopzetting van de systematische naaktfouilleringen in de Belgische gevangenissen. Volgens een rapport van de Ombudsman gebeuren die systematische naakt­fouilleringen nog altijd in alle gevangenissen. Voor alle duidelijkheid: naakt fouilleren mag, maar het is verboden om dat systematisch te doen. "Er wordt niet altijd de afweging gemaakt of deze fouilleringen echt nodig zijn", klinkt het bij de Ombudsman. 

De federale Ombudsman, Guido Herman, heeft een onderzoekrapport klaar over naaktfouilleringen in de Belgische gevangenissen. De Ombudsman krijgt daar al jaren klachten over. De systematische naaktfouilleringen worden door de gedetineerden ervaren als een aantasting van de menselijke waardigheid.

De federale Ombudsman concludeert in zijn rapport dat de systematische naaktfouilleringen nog steeds in alle gevangenissen gebeuren, hoewel ze bij wet verboden zijn. In sommige gevangenissen worden de gedetineerden verschillende keren per dag op die manier gefouilleerd. Volgens de Ombudsman maken de gevangenissen ook "niet altijd de afweging of deze fouilleringen echt nodig zijn en ze houden er evenmin rekening mee of het profiel van de gedetineerde een risico inhoudt of niet".

"Te vernederend"

Volgens de Ombudsman gebeuren veel naaktfouilleringen zonder voorafgaande toestemming en zouden ook veel fouilleringen "vermeden kunnen worden". Bovendien gebruiken sommige gevangenissen nog methodes "die zijn afgeschaft omdat ze te vernederend zijn". "Deze praktijken verhogen het risico op onterende behandelingen van gevangenen", stelt de Ombudsman.

Deze praktijken verhogen het risico op onterende behandelingen van gevangenen

Guido Herman

Ombudsman Guido Herman is duidelijk: "Wij vragen dat alle gevangenissen de systematische naaktfouilleringen onmiddellijk stopzetten. Gevangenissen moeten, voor elke naaktfouillering, de afweging maken of deze wel noodzakelijk is, rekening houdend met het profiel van de gevangene. Een persoon naakt zetten voor een inspectie moet absoluut uitzonderlijk zijn."

Wij vragen dat alle gevangenissen de systematische naaktfouilleringen onmiddellijk stopzetten

Guido Herman

Het rapport is overhandigd aan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en aan het federaal parlement. Het directoraat-generaal geeft aan dat men de aanbevelingen in het rapport wil opnemen in het nieuwe veiligheidsbeleid. De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, de onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen, heeft zich ook geëngageerd dit mee op te volgen.

  

Meest gelezen