Hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer haalt nieuwe recordcijfers

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar opnieuw gestegen, tot een nieuw record. Dat blijkt uit het jongste jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat vandaag verschenen is. De organisatie vreest dat de stijgende trend niet snel gekeerd zal worden. 

De broeikasgassen waar de WMO naar verwijst zijn onder meer koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. Ze zijn schadelijk omdat ze bijdragen aan de klimaatopwarming. 

Koolstofdioxide (CO2)

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is vorig jaar gestegen tot 407,8 ppm of 407,8 deeltjes per miljoen deeltjes lucht. Dat is een toename met 2,3 deeltjes ten opzichte van 2017 (405,5 ppm). 

Die toename is al decennialang bezig. Maar de laatste tijd wordt de hoeveelheid CO2 die er elk jaar in de atmosfeer bij komt, almaar groter. Zo steeg de hoeveelheid CO2 tussen 1985 en 1995 jaarlijks met gemiddeld 1,42 ppm. Tussen 2005 en 2015 was dat met gemiddeld 2,06 ppm

De WMO merkt op dat er intussen bijna anderhalve keer zoveel CO2 in de atmosfeer (147 procent) is als voor de start van de industriële revolutie (in 1750). Sinds de mens op aarde rondloopt is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer nooit zo hoog geweest. 

De laatste keer dat de aarde omhuld was door een gelijkaardige hoeveelheid CO2, is 3 tot 5 miljoen jaar geleden. Het was toen 2 tot 3 graden warmer op aarde dan vandaag.

Petteri Taalas, secretaris-generaal WMO

Methaan

Methaan is na CO2 het tweede belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de klimaatopwarming. Vorig jaar was er een recordhoeveelheid van 1.869 ppb in de atmosfeer, of 1.869 deeltjes per miljard deeltjes lucht . Dat is twee en een halve keer zoveel (259 procent) als er was voor de start van de industriële revolutie. 

Ongeveer 40 procent van het methaan dat in de atmosfeer terechtkomt, is afkomstig uit natuurlijke “bronnen”, zoals moerassen en venen. Ongeveer 60 procent komt in de atmosfeer terecht via menselijke activiteiten, zoals landbouw, veeteelt en de ontginning van fossiele brandstoffen.

Lachgas

De hoeveelheid lachgas in de atmosfeer bedroeg vorig jaar 331,1 ppb (331,1 deeltjes per miljard deeltjes lucht). Ook dat was een stijging. Lachgas is niet alleen een broeikasgas. Het breekt ook de ozonlaag af die ons beschermt tegen ultraviolette stralen van de zon.    

Er is geen enkel teken dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer snel zal afnemen.

Petteri Taalas, secretaris-generaal WMO

De WMO vreest dat de toename van broeikasgassen niet snel gestopt zal worden. Ondanks de goede voornemens die in het klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen, neemt de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd nog altijd toe.  

"We zullen de voornemens moeten omzetten in de daden, zoniet zal het leven op aarde voor de generaties na ons minder aangenaam zijn", waarschuwt WMO-topman Petteri Taalas.  

Meest gelezen