Een bruinkoolcentrale in Sachsen, Duitsland
AP

Verenigde Naties: "Doelstellingen uit klimaatakkoord van Parijs zijn verder weg dan ooit"

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Daarmee is de belangrijkste doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs – de opwarming van de aarde beperken tot liefst 1,5 graad Celsius – verder weg dan ooit. Dat besluit het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in zijn jongste jaarrapport dat vandaag verschenen is.   

Gisteren meldde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer vorig jaar opnieuw was toegenomen. UNEP heeft berekend dat de wereldwijde uitstoot van broeikassen vorig jaar 55,3 gigaton aan CO2-equivalenten (*) bedroeg. Als die uitstoot wordt aangehouden, dan zal het op aarde tegen het einde van de eeuw bijna 4 graden warmer zijn.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken de uitstoot van broeikasgassen af te bouwen, om die tegen 2050 te herleiden tot (zo goed als) nul. Maar zelfs als ze die afspraken naleven, dan zal het op aarde waarschijnlijk nog altijd 3,2 graden Celsius warmer worden. Aldus UNEP.

"Afspraken uit klimaatakkoord zijn onvoldoende"

Om de belangrijkste doelstelling van het  Klimaatakkoord van Parijs te halen – de opwarming van de aarde beperken tot hooguit 2 graden Celsius en liefst tot 1,5 graad – zullen de lidstaten hun uitstoot sneller moeten afbouwen. Als ze de opwarming willen beperken tot 2 graden Celsius, dan zullen ze hun gemeenschappelijke uitstoot tussen 2020 en 2030 elk jaar met 2,7 procent moeten verminderen. Als ze kiezen voor het strengere scenario van 1,5 graad, dan zullen ze de uitstoot in die periode elk jaar met 7,6 procent moeten verminderen.   

In vergelijking met de afspraken uit het Klimaatakkoord, zullen de lidstaten dus grotere inspanningen moeten leveren. Als ze de opwarming willen beperken tot 2 graden, dan zullen ze hun inspanningen moeten verdrievoudigen. Als ze kiezen voor 1,5 graad, dan zullen ze hun inspanningen moeten vervijfvoudigen.  

COP25 en 26

Het jaarrapport van UNEP zal allicht besproken worden op de 25ste klimaattop van de Verenigde Naties (COP25) die volgende week in Madrid begint. Maar de 26ste klimaattop (COP26), die volgend jaar plaats heeft in Glasgow, is belangrijker. Want daar worden de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 

* CO2-equivalent is een meeteenheid die gebruikt wordt om het opwarmend vermogen van broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, waarnaar andere broeikasgassen worden omgerekend. Een voorbeeld: omdat bij eenzelfde massa gas het opwarmend vermogen van methaan 25 keer hoger is dan dat van CO2, stemt 1 ton methaan overeen met 25 ton CO2 (equivalenten). Bron: Vlaamse Milieumaatschappij.

Meest gelezen