Check: asielzoekers zijn niet voor 80 tot 90 procent alleenstaande mannen, maar wat is wel hun aandeel? 

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft gezegd dat “80 tot 90 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn”. Hij deed die uitspraak op een lezing waarover De Morgen bericht heeft, maar dat cijfer klopt niet. Het aandeel schommelt tussen de 30 en de 44 procent.

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Fedasil kwam zelf met een factcheck op Twitter over de uitspraak van Francken. Uit hun cijfers blijkt dat het aantal alleenstaande mannen tussen 2015 en 2019 schommelde tussen 34 en 44 procent. Veel lager dan wat Francken beweerde tijdens zijn lezing. 

Ook in 2015 waren er geen 80 procent alleenstaande mannen

Later zei Theo Francken aan journalist Jan Stevens van De Morgen dat hij het had over “wat toen (in 2015 red.) binnenkwam in Europa”. Maar de officiële cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) spreken dat tegen.

In 2015 telde UNHCR officieel 1.015.078 vluchtelingen die via de Middellandse Zee in Europa aankwamen. Van dat aantal waren er 58 procent mannen, 17 procent vrouwen en 25 procent kinderen (zonder vermelding van geslacht).  Maar die 58 procent mannen zijn lang niet allemaal alleenstaand. Uit de statistieken van het UNHCR blijkt niet om hoeveel alleenstaanden het precies gaat.

Ook Vlaams Belang verspreidde foute cijfers

Tijdens de verkiezingscampagne van dit jaar maakten ook Vlaams Belang-kopstukken Tom Van Grieken (partijvoorzitter) en Dries Van Langenhove (Kamerlid) gelijkaardige beweringen op sociale media. Van Langenhove schreef toen dat 80% van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn tussen de 16 en 36 jaar en dat het zou gaan om officiële cijfers. Tom Van Grieken zei dat 80% van de asielzoekers mannen zijn tot 35 jaar. 

Gevraagd naar de bron, verwijst woordvoerder van Vlaams Belang Klaas Slootmans eerst naar een krant: “Hetzelfde stond in een artikel uit 2016 in De Morgen, wellicht gaat het om dezelfde bron”.  Maar onze berekening op basis van de cijfers uit dat artikel komt op een veel lager percentage: 34,5 procent.

Later stuurde de woordvoerder een link door van een rapport van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Volgens dat rapport waren 70,2 procent van de indieners van een asielaanvraag in België mannen.  Maar in dat cijfer zitten ook minderjarige jongens en mannen met gezin.  Het percentage alleenstaande mannen ligt dus op iets meer dan een derde van de aanvragen.

Aandeel alleenstaande mannen nooit meer dan vijftig procent

Ook als we wat verder teruggaan in de tijd komt het aandeel alleenstaande mannen nooit boven de 44 procent uit. Dat ziet u in de onderstaande grafiek:

Het aandeel alleenstaande mannen bij de asielzoekers is geen 80 tot 90 procent.  Tussen 2012 en 2019 schommelt het aandeel tussen de 30 en de 44 procent. 

Meest gelezen