Stad Leuven gebruikt enkel nog duurzame en faire natuursteen: "Geen kinderarbeid of uitbuiting meer"

De stad Leuven engageert zich om in de toekomst enkel nog duurzame en faire natuursteen aan te kopen. De stad sluit zich aan bij het Initiatief TruStone, dat is een samenwerking tussen de Vlaamse Natuursteensector en de Vlaamse overheid. Het initiatief moet leiden tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen, zonder dat kinder- en mensenrechten geschonden worden. 

"We willen natuursteen blijven gebruiken, niet alleen omdat het mooi is, maar ook erg duurzaam", vertelt Thomas Van Oppens, schepen van Aankoopbeleid. "Eén van de problemen daarbij is dat we niet altijd weten of die natuursteen op een sociale en ethische manier tot stand is gekomen. Uit onderzoek blijkt dat er bij de productie van die natuursteen vaak kinderarbeid aan te pas komt, of dat mensen sociaal uitgebuit worden. Daar kunnen we als stad natuurlijk niet achterstaan."

Certificaat

Daarom sluit de stad Leuven zich aan bij TruStone. Dat initiatief wil problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onmenselijke werkomstandigheden, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. De stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zullen voortaan bij de aankoop van natuursteen een certificaat vragen aan de aannemer en leverancier. Dat certificaat bewijst dat de geleverde natuursteen op duurzame wijze is vervaardigd, zonder de schending van de kinder- en mensenrechten. Voorbeelden van natuursteen zijn kasseien, marmer, bepaalde gevelstenen.

Mistoestanden

Bedoeling is dat er bij overheidsopdrachten die natuursteen omvatten, clausules worden opgenomen waarin staat dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke mistoestanden moet aanpakken. "We gaan bedrijven die de natuursteen aanbieden, verplichten om zelf het proces na te gaan, en er zeker van te zijn dat de natuursteen die ze aankopen ethisch en sociaal zijn als het gaat om tewerkstelling van hun werknemers. Telkens als we nu natuursteen gaan aankopen, zullen we die regels hanteren", zegt Thomas Van Oppens nog. 

Meest gelezen