Copyright 2017, Sawitree Pamee, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Aantal mensen dat aanvullende OCMW-steun vraagt blijft dramatisch hoog, ondanks beloften van federale regering 

Uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dat 96.775 mensen met een loon of uitkering in 2018 een beroep deden op aanvullende financiële steun van het OCMW om hun huur of energie te kunnen betalen. Dat aantal is de laatste jaren stabiel, maar 36 procent hoger dan vijf jaar geleden. De VVSG vindt dat de volgende federale regering de laagste uitkeringen moet optrekken tot de Europese armoedegrens en dat ook de Vlaamse regering meer maatregelen moet nemen.

In 2018 kregen in Vlaanderen bijna 97.000 mensen financiële steun van het OCMW bovenop hun loon of uitkering, doorgaans omdat ze problemen hadden met de betaling van huur, energie en medische kosten. Het zijn er 36 procent meer dan vijf jaar geleden.

Daarnaast kampen heel wat cliënten met overmatige schulden. De VVSG vraagt de centrale overheden om tal van maatregelen, zoals een goed activeringsbeleid met hogere minimuminkomens en ondersteuning van de lokale diensten schuldhulpverlening.

Hoge huurprijzen, dure energie

Het aantal mensen dat in 2018 naar het OCMW trok voor bijkomende steun is ongeveer hetzelfde als in 2017 (97.139) maar een pak meer dan in 2013 (71.092).

De hoge huurprijzen op de private huurmarkt, stijgende energieprijzen en een beperkt budget zijn belangrijke oorzaken voor de toename over de jaren. Een tegenslag zoals ziekte of jobverlies, weinig financiële en administratieve vaardigheden en psychosociale problemen verergeren de financiële problemen.

De mensen die bij het OCMW aankloppen hebben vaak tal van problemen.

Nathalie Debast, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

"De vorige federale regering had in haar regeerakkoord bepaald dat ze de laagste uitkeringen zou optrekken tot de  Europese armoede grens", zegt Nathalie Debast van de VVSG. "Dat heeft ze niet gedaan en dat betekent dat de lokale OCMW 's de gaten moeten dichtrijden. We hopen dan ook dat de volgende federale regering hier echt werk van maakt."

Volgens de VVSG moeten ook alle beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid nemen. "De mensen die bij het OCMW aankloppen hebben vaak tal van problemen", verklaart Debast. "Ze wonen vaak in weinig kwaliteitsvolle woningen, ze betalen daarvoor vaak veel te veel huur, ze hebben ook vaak meer medische kosten. Ze hebben ook dikwijls schulden en weinig administratieve en financiële vaardigheden. Dat betekent dus dat ze veel begeleiding nodig hebben van de mensen van het OCMW. Wij vragen dus aan zowel de federale als de Vlaamse regering om te investeren in die sociale lokale diensten, zodat zij die mensen nog intensiever kunnen helpen."

Meest gelezen