Groen, SP.A en PVDA kunnen "segregerende verenigingen" vrijwaren van subsidieverlies

De plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om in de toekomst geen subsidies meer toe te kennen aan zogenoemde "segregerende" verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn voorlopig van de baan. Door een motie van oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA belanden de plannen tijdelijk in de koelkast en kan de hervorming niet in werking treden op 1 december.

N-VA, Open VLD en CD&V hadden een voorstel van decreet ingediend om socioculturele verenigingen "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken" niet meer te ondersteunen. Ze wilden zo snel uitvoering geven aan een passage uit het regeerakkoord. De aanpassing moest ingaan op 1 december en had dus kunnen inspelen op de beleidsplannen die de organisaties tegen eind 2019 moeten indienen.

Welke "segregerende organisaties" viseert de Vlaamse regering dan? "Ik wil het graag horen", zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A).

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

Broddelwerk, een parlement onwaardig

Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska (Groen)

De linkse oppositie was niet te spreken over deze gang van zaken. "De Vlaamse meerderheid verandert de spelregels en cours de route", vond Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A). "Het is niet de job van het parlement om het regeerakkoord in decreten te gieten", zei Vlaams fractieleider Jos D'Haese (PVDA), die vermoedt dat de meerderheid op die manier de Raad van State buiten spel probeerde te zetten. Vlaams Fractieleider Björn Rzoska (Groen) had het over "broddelwerk, een parlement onwaardig".

Daarom werd een artikel uit het het reglement van het Vlaams Parlement bovengehaald. Dat bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er mogelijk sprake is van "discriminatie om ideologische en filosofische redenen".

PVDA, SP.A en Groen leggen de verantwoordelijkheid over een decreet dat 100 procent Vlaamse materie betreft nu bij Kamer en Senaat

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA)

Omdat de motie vormelijk volledig in orde was, moet parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) die doorverwijzen naar Kamer en Senaat, die zich over de inhoud ervan moeten uitspreken. De facto betekent dat dat de beoogde hervorming niet op 1 december in werking kan treden. 

N-VA-parlementslid Marius Meremans betreurt het initiatief van de oppositie. "De indienende partijen, PVDA, SP.A en Groen vertegenwoordigen één vierde van de Vlamingen in het halfrond. Zij leggen de verantwoordelijkheid over een decreet dat 100 procent Vlaamse materie betreft nu bij Kamer en Senaat." Meremans erkent dat de oppositie tijd heeft gewonnen. "Maar het regeerakkoord zal sowieso uitgevoerd worden."

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

De Federatie Sociaal-cultureel Werk is blij dat het voorstel van de meerderheid van de agenda is gehaald. "We hopen dat de tijd van uitstel nu nuttig zal gebruikt worden om echt in overleg te gaan met de sector", zegt woordvoerder Ellen De Boeck.

Meest gelezen