Hoezo, mijn huisdier telt niet als beroepskost?

Louis Van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Vandaag: het opmerkelijke nieuws dat een cafébaas zijn hond als beroepskost mag inbrengen bij de fiscus.

Geachte heer controleur der belastingen (M/V/X),

Bij deze meld ik u dat ik in beroep ga tegen uw beslissing om mijn beroepskosten voor het aanslagjaar 2018 in hun geheel te verwerpen, mij daarmede opzadelend met een belastingschuld die groter is dan mijn inkomsten als auteur. 

Inderdaad ben ik dus schrijver, een beroepscategorie waarmede u allicht niet zo vertrouwd bent. Bovendien schrijf ik niet zomaar “boeken”, maar beoefen ik het moeilijke genre van de heimatroman, een subcategorie waarin ik in de loop der jaren een zekere renommee heb vergaard. Zo heb ik in 2007 de literatuurprijs der gemeente Wiekevorst binnengehaald met mijn roman “Het begon in de koestal” en was ik in 2011 laureaat van de prijs der heemkundige kring van Voortkapel voor mijn boek “Liefde tussen de planken van de zagerij”.

Ik wens er u tevens op te wijzen dat ik voor mijn schrijversambacht op generlei wijze staatssubsidie ontvang of nastreef, wat niet van vele van mijn minder getalenteerde concullega’s kan gezegd worden.

Niet bij Bol.com

U meldt mij in uw aangetekend schrijven dat u mijn schrijversschap niet au sérieux kunt nemen daar mijn werken niet in de “reguliere” boekhandel en nog minder bij Bol.com te vinden zijn. Met permissie, geachte heer controleur der belastingen, maar dit is een grove belediging aan mijn adres. 

U vindt een selectie van mijn recentste literaire werken wel degelijk in De Standaard Boekhandel van Westerlo, zij het helemaal achteraan rechts, bij de afgeprijsde artikelen. Bovendien ben ik iedere woensdag present op de zeer populaire markt van Westerlo, zij het dat mijn bescheiden verkoopsstand – een tafel, een stoel en een parasol met reclameopschrift -enigszins geprangd zit tussen het kraam dat korsetten en boerensoutiens aanbiedt en de bollenwinkel der volgelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, wat een hele mondvol is. 

Hoe Lisa haar eer verloor

Op de wekelijkse markt bied ik – om de reguliere boekhandel geen oneerlijke concurrentie aan te doen – mijn oudere werk aan, dat ik alzo in een moeite red van de papiermolen. U hebt trouwens net als ik gelezen dat in de sector van het oud papier geen geld meer te verdienen valt. Mocht u dus om een ouderwetse heimatroman verlegen zitten, dan kan ik u op de markt van Westerlo verblijden met “Het geheim van de afgehakte hand” of “Hoe Lisa haar eer verloor”, en dit voor slechts anderhalve euro.

Drankenhandel Van Ommeren

Nu ik u naar mijn mening voldoende heb ingelicht over mijn oeuvre als beroepsmatig schrijver, kan ik tot de kern van de zaak overgaan. U betwist en verwerpt mijn beroepskosten, en met name de rekeningen van drankenhandel Van Ommeren uit Oosterlo, goed voor een totaalbedrag van 7.534,76 €. “Ik zie niet in, schrijft u mij, wat pakweg 900 flessen rode en witte wijn en 250 flessen Hasseltse jenever met uw zogezegde activiteiten als auteur te maken kunnen hebben. Het ministerie van Financiën is niet zinnens uw buitensporig drankgebruik te subsidiëren…”

U vergist zich, geachte controleur der belastingen (M/V/X), het gaat hier helemaal niet om het betoelagen van een drankverslaving, zoals u bijkans zonder omwegen suggereert. Mocht u de nieuwsberichten van heden gevolgd hebben, zoudt u beter moeten weten. Die 900 flessen rode en witte wijn en de 250 flessen Hasseltse jenever vormen het voedsel voor het dier dat mij (en iedere andere rechtgeaarde schrijver) op al mijn creatieve stappen vergezelt en dus een vanzelfsprekende beroepskost vormt: mijn kater.

Met vriendelijke groeten,
Lodewijk Van Dievel

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen