Videospeler inladen...

Van abt tot bisschop: Lode Van Hecke is de nieuwe herder van het bisdom Gent

Het bisdom Gent heeft een nieuwe bisschop: Lode Van Hecke, tot  nu abt van de abdij van Orval. Een unicum is het, want nooit eerder in de geschiedenis van de Kerk in België werd een monnik bisschop. Van Hecke volgt bisschop Luc Van Looy op, die op 78-jarige leeftijd met pensioen gaat.

Lode Van Hecke (69) leidt vanaf nu het bisdom Gent. Ongezien eigenlijk. "Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Kerk in België dat een monnik de titel van bisschop krijgt. Op wereldvlak zijn er zelfs maar drie geestelijken in dat geval", zegt Geert De Kerpel van de Belgische bisschoppenconferentie. Het was Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de nieuwe bisschop voorstelde.

Van Hecke, afkomstig uit Roeselare in West-Vlaanderen, studeerde filosofie en theologie. Het is als student dat hij kennismaakte met de trappistenabdij van Orval. Hij besloot om na zijn studies in te treden, in 1976 was dat, dus al meer dan 40 jaar geleden. Hij heeft in Orval allerlei opdrachten vervuld, van prior over directeur van de brouwerij tot econoom. 

Hij was ook twee jaar lang in Rome secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzerorde, waartoe de trappisten behoren. In 1995 werd hij tot priester gewijd. Nadien werd hij abt in Orval, 12 jaar geleden. Eigenlijk was Van Hecke zowel de religieuze als de zakelijke leider van de abdij. Kortom, een pastoraal denker én een manager.

Van Hecke staat bekend als iemand met een moderne kijk op de plaats van het geloof in de geseculariseerde samenleving. Een man van de wereld, niet alleen maar de contemplatieve monnik die bidt en binnen de muren van de abdij blijft. Hij gaat goed om met de media, communiceert goed en schuwt de open dialoog niet. 

"Nog geen plan, ik moet het bisdom nog ontdekken"

Lode Van Hecke werd pas begin vorige week gepolst door de pauselijke nuntius. "Ik moest zo snel mogelijk terugbellen en de vraag van paus Franciscus beantwoorden. Of ik bisschop wou worden? Ik had die vraag echt niet verwacht, zeker al niet als monnik. Maar ik ben op de vraag ingegaan. Het is hard gevallen bij mijn broeders in de abdij, dat wel. Ik zit nu in een overgangsfase want ik wil nu ook de abdij helpen richting de toekomst. Ik kan niet zomaar alles laten vallen natuurlijk."

"Ik zie het als een grote uitdaging, maar ik sta daar positief tegenover. Ik heb dat altijd gedaan met uitdagingen, ik ga die aan. Ook deze keer. En waarom ik gekozen ben? Ik denk dat de paus ook gevoel heeft voor spiritualiteit en religiositeit. En ik pas daarin. Maar de Heilige Vader zal ook wel weten dat ik niet alleen maar zit te bidden, maar ook open sta voor de sociale vragen."

Problematiek rond vreemdelingen, arme mensen én ecologische kwesties

Lode Van Hecke, de nieuwe bisschop van Gent

Hoe zal Van Hecke het bisdom besturen? "Ik heb geen echt plan. Het is allemaal veel te nieuw. Ik moet beginnen met luisteren naar de mensen. Ik wil niet met ideologie afkomen, ik moet omgaan met wat de mensen denken. Mijn tijd is beperkt, ik ben al 69, maar dat geeft me de ruimte om met essentiële zaken bezig te zijn."

"Voor mij is de geloofsvraag belangrijk. Wat is geloof in onze maatschappij? Wat is de rol van Jezus? Ik heb ook een lerende taak, ik moet onderwijzen in zekere zin. En dan de mens vandaag. We staan voor actuele vragen: de problematiek rond vreemdelingen, de arme mensen. En er zijn ook ecologische kwesties op de planeet. Wat het concreet wordt, dat moet ik ontdekken." 

De bisschopsleuze van Van Hecke zal trouwens dezelfde zijn als zijn leuze als abt: "In de vreugde van de Geest". De bisschopswijding laat nog even op zich wachten, dat gebeurt op 23 februari in de Sint-Baafskathedraal in Gent.

De Kesel: "Bekwaam en met een open geest"

Aartsbisschop Jozef De Kesel was duidelijk opgetogen op de voorstelling van de nieuwe bisschop: "De paus heeft gekozen voor iemand die bekwaam is, die een open geest heeft, iemand met een zeer grote maatschappelijke bezieling ook. Iemand als bisschop Van Hecke is niet slecht voor onze Kerk, die toch wel moeilijke dagen beleeft, zoals we allemaal weten."

Van Hecke moet het pastorale en het besturende combineren en dat ziet De Kesel best lukken: "Belangrijk om een man te hebben die weet waar de klepel hangt. Die religieus is, maar die ook kan managen. Het is geen wereldvreemde monnik, hij heeft de twee voeten op de grond, het is iemand die wel weet wat hij wil." 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen