Nieuw hoogtepunt in politieke ruzie Aalst: gemeenteraadsleden sturen hun kat

CD&V kwam niet opdagen tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond in Aalst. Ze willen dat schepen Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden terugkrijgt. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nam die af na onenigheid over onder andere besparingen. Ook de oppositie verliet de raadzaal.

De gemeenteraad van Aalst is niet kunnen doorgaan omdat er te weinig gemeenteraadsleden aanwezig waren. Coalitiepartner CD&V weigerde om de gemeenteraad bij te wonen omdat ze willen dat schepen Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden terugkrijgt. Het was nochtans een belangrijke gemeenteraad, want de stad moet haar meerjarenplan nog goedkeuren.

Bevoegdheden kwijt

Ilse Uyttersprot (CD&V) is haar bevoegdheden kwijtgespeeld omdat ze niet zou willen besparen en informatie aan de pers zou hebben doorgespeeld. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) besliste aan het begin van deze maand dat ze niet langer verantwoordelijk is voor jeugd, sport, cultuur en gebouwen. "Het is een overdreven maatregel", klinkt het bij CD&V. "Het afnemen van de bevoegdheden van een schepen is iets wat gebeurt als een schepen een crimineel feit heeft gepleegd. Dat is hier allemaal niet aan de orde."

Overleg bij CD&V

"We hebben gisterenavond een afdelingsbestuur gehad", vertelt Yves De Graeve, lokaal voorzitter van CD&V. "Al onze fractieleden waren daar aanwezig en zij hebben te kennen gegeven dat ze een duidelijk signaal zouden stellen van eendracht. Ze wilden ook een signaal geven naar de burgemeester, die drie weken geleden zelf een probleem gecreëerd heeft dat hij nog steeds niet heeft opgelost. Hij heeft een crisis veroorzaakt in het politiek functioneren van de stad en hij moet deze crisis dan ook oplossen in het belang van alle Aalstenaars, want het is de bevolking die hiervan afziet."

Democratisch zwaktebod

“Dat is een democratisch zwaktebod want in de plaats van het inhoudelijke gesprek aan te gaan, kiest men voor strategische afwezigheid”, reageert burgemeester D’Haese. “De ene blijft weg om de verdeeldheid in eigen rangen te maskeren. En de andere durft, ondanks zeer stoere aankondigingen over interpellaties in de media, de inhoudelijke confrontatie met mij en deze meerderheid blijkbaar niet aan. Erg jammer, want Aalst is hier zeker niet bij gebaat.”

De gemeenteraad van Aalst is opnieuw samengeroepen op 9 december.

kasto80

Meest gelezen