40.000 extra kinderen kregen schooltoeslag door automatische toekenning

Meer dan 40.000 extra kinderen hebben een schooltoeslag uitbetaald gekregen sinds het begin van het schooljaar. Het gaat om kinderen uit gezinnen die niet wisten dat ze daar recht op hadden en dus vroeger ook geen aanvraag hadden ingediend. Nu gaat de Vlaamse overheid zelf na wie recht heeft op een schooltoeslag, via een softwareprogramma.

Het recht op een schooltoeslag (en de grootte ervan) hangt grotendeels af van het gezinsinkomen. Vroeger moesten ouders de toeslag zelf aanvragen en daar liep het wel eens fout, want niet iedereen deed de aanvraag. Nu is de schooltoeslag geïncorporeerd in het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag – en daar hoort ook een softwarepakket bij waarmee de overheid zelf kan nagaan wie recht heeft op een schooltoeslag.

En die software bewijst goede diensten, want 40.000 kinderen bleken recht te hebben op de schooltoeslag zonder dat hun ouders dat wisten. En het gaat ook veel sneller dan vroeger: tegen eind van de maand zal 97 procent van alle kinderen die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs automatisch gescreend zijn, en zal hun gezin weten of het recht heeft op een schooltoeslag. Er is al een schooltoeslag betaald aan 366.892 kinderen, goed voor een bedrag van 126,2 miljoen euro.

De software van het Groeipakket screent 1,9 miljoen aanslagbiljetten, 1,2 miljoen eigendomsgegevens en 1,2 miljoen schoolinschrijvingen. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is tevreden: “Deze digitale omslag in amper een jaar tijd is een huzarenstukje waarvoor ik iedereen die eraan meegeholpen heeft, wil bedanken. Het werk achter de schermen was gigantisch omdat er een veelheid aan bronnen correct gelinkt moest worden.”

Er zijn ook nog meer toepassingsmogelijkheden, zegt Jos Verrelst van softwareontwikkelaars Cegeka: “Dat kan gaan over uitbreidingen rond handicaps, pleegzorg en ouderbijdragen in de kinderopvang, maar ook in andere domeinen.”

Meest gelezen