Videospeler inladen...

Europees Parlement kondigt (symbolisch) de klimaatnoodtoestand af

Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft in een resolutie de noodtoestand op het gebied van klimaat en milieu afgekondigd. Veel nationale parlementen en lokale besturen deden dit eerder al. Dat nu ook het Europees Parlement dit voor een heel continent doet, is volgens de voorstanders van de resolutie een "historisch moment". Concrete gevolgen zijn er echter niet aan verbonden.

Dat het Europees Parlement nu de "klimaat-noodtoestand" afkondigt, is niet toevallig. Volgende week begint in Madrid een belangrijke VN-Klimaatconferentie.

Het initiatief voor de resolutie kwam van het Franse parlementslid Pascal Canfin van de liberale fractie Renew. Volgens Canfin moet de resolutie duidelijk maken dat Europa het signaal van de klimaatjongeren begrepen heeft, en van de strijd tegen klimaatverandering een prioriteit wil maken, in tegenstelling tot de Amerikaanse president Donald Trump. 

Videospeler inladen...

429 parlementsleden stemden voor het afkondigen van de klimaat­noodtoestand: behalve de liberale fractie, steunden ook de sociaal­democraten, de groene fractie, uiterst links en zowat de helft van de christendemocratische fractie (onder meer CD&V) de oproep. De conservatieve fractie ECR stemde tegen, ook al werd hun amendement om een einde te maken aan de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg aan de resolutie toegevoegd. Volgens Geert Bourgeois (N-VA) gaat de term "noodtoestand" te ver, en was het beter geweest om die te vervangen door de term "urgentie".

Videospeler inladen...

Het Britse en het Portugese parlement en veel lokale besturen kondigden eerder al de klimaatnoodtoestand af, dat nu ook het Europees Parlement dat voor het eerst voor een groter stuk van de wereld doet, is volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) "een belangrijk, historisch signaal" en wijst het ook op "een belangrijke mentaliteitswijziging bij de beleidsvoerders". De Europese Commissie wordt opgeroepen om bij elke beleidsmaatregel in te calculeren dat de temperatuur op aarde niet met meer dan 1,5 graden mag stijgen. 

In een andere resolutie vraagt het Europees Parlement dat Europa zijn klimaatambities fors verhoogt. Tegen 2050 zou de Europese Unie klimaatneutraal moeten zijn. Om die doelstelling te bereiken zou in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent naar beneden moeten. Tot nu toe streeft de EU naar vermindering met 40 procent, maar volgens Cindy Franssen (CD&V) moet de lat hoger.

Videospeler inladen...

Meest gelezen