Nederland maakt vervuilingsnorm voor grond plots acht keer minder streng. Oplossing voor de bouwsector in zicht?

In Nederland zat de sector van bouw- en grondwerken met de handen in het haar. Door de strenge norm voor PFAS, moeilijk afbreekbare chemische producten, lagen heel veel werven stil. Maar de regering komt morgen vrijdag met een nieuw plan, waardoor de bouw weer aan de slag kan. 

Verschillende Nederlandse media zoals de NOS melden dat de regering morgen de oplossing voorstelt voor de PFAS-norm, die de bouwsector in de problemen bracht. PFAS, dat zijn zo'n zesduizend synthetische producten die niet of moeilijk afbreekbaar zijn. De norm die sinds oktober in voege is blijkt zo streng dat veel grond- en bouwwerven gewoon moesten worden stilgelegd.

Tot nu toe bedroeg norm 0,1 microgram PFAS per kilogram grond. Dat betekende dat zo'n 85 procent van de geteste grond niet voldeed aan die strenge norm, met alle economische gevolgen vandien. De bouwsector protesteerde fel en trok met bouwvoertuigen naar Den Haag. Net als met de stikstofcrisis heette het "Nederland staat stil". Voor de stikstofcrisis is al een tijdelijke oplossing gevonden, nu is die er dus ook voor de grondvervuiling. 

Volgens kenners zou nu driekwart van de bouwwerven weer aan de slag kunnen. Ondernemers zoals Klaas Kooiker zijn blij met de stap in de goede richting, maar zijn "er nog altijd niet zeker van dat deze stap volstaat".

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, dat zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. (lees voort onder de Tweet)

De versoepeling van de norm is nu mogelijk gemaakt na onderzoek door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De norm van 0,8 microgram PFAS per kilogram grond zou, voorlopig althans, volstaan. De bouwsector reageert dus opgelucht. Tegelijk is er veel kritiek op de regering, omdat bouwwerken maandenlang hebben stil gelegen en het nu allemaal plots toch weer niet zo belangrijk lijkt te zijn. Morgen maakt de Nederlandse regering de versoepeling officieel bekend. 

Nadruk verboden. Foto: Rob Voss www.robvoss.nl

Meest gelezen