Handelaars die rosse munten weigeren: in strijd met de wet of niet?

Vanaf nu zondag, 1 december, wordt het eindbedrag op je kassaticket afgerond op 5 eurocent, als je cash betaalt. De muntjes van 1 en 2 eurocent blijven een wettig betaalmiddel en een handelaar mag die ook niet weigeren. Toch merkt "De inspecteur" dat handelaars vandaag al rosse muntjes weren. En dat lijkt in strijd met de wet die zegt dat cash het enige wettelijke betaalmiddel is. Toch heeft minister voor Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) begrip voor handelaars die cash volledig willen bannen en interpreteert zij de regels anders.

Vanaf nu zondag is het "Tijd om af te ronden". Het eindbedrag op je kassaticket bij een cashbetaling wordt afgerond op 5 eurocent. Niet gevreesd: de  munten van 1 en 2 eurocent blijven een wettelijk betaalmiddel dat de handelaar niet mag weigeren. Al merkt "De inspecteur" onder zijn luisteraars dat niet elke handelaar die munten aanvaardt.

"Pas die wet aan"

Hans Degryse, professor economie aan de KU Leuven, heeft er begrip voor dat handelaars liever van cash afstappen: "Het kost geld en tijd, en qua veiligheid is het ook niet altijd optimaal. Laat de handelaar via het contractrecht vrij om te bepalen wat men wil aanvaarden en wat niet. Dat lijkt me een goede maatregel."

Er bestaan vandaag al uitzonderingen over dat cash geld, denk maar aan grote coupures die niet overal aanvaard worden. "Handelaars hebben het recht om grote coupures te weigeren wanneer het bedrag van de coupure niet in verhouding is met het aankoopbedrag. Ook de wetgever heeft beslist dat bedragen groter dan € 3.000 niet cash mogen worden betaald."

Voorlopig geen sancties voor weigerende handelaars, maar dien toch een melding in

De wet zegt dat betalingen met rosse centen niet geweigerd mogen worden. Maar over een eventuele sanctie voor de handelaar wordt niet gesproken in diezelfde wetgeving. De economische inspectie kreeg dit jaar een 50-tal klachten over handelaars die eurocenten weigeren. Al kunnen zij daar niet tegen optreden.

Toch heeft het volgens Nathalie Muylle, minister voor Consumentenzaken, wel nut om een melding te maken, zo zegt ze op Radio 2: "Het is belangrijk dat we wéten dat handelaars die 1 en 2 eurocent weigeren. Zo kan de economische inspectie de handelaar in kwestie aanschrijven, telkens opnieuw. Merken we dat het toch niet goedkomt, dan moeten we verder gaan kijken om processen-verbaal op te maken."

Muylle verwacht dat er vanaf 1 december ook meer klachten zullen komen over weigerende handelaars. 

Complexe regelgeving met verschillende interpretaties

Toch kan de minister het voorstel van professor Degryse volgen om de wet aan te passen en cashbetalingen niet verplicht te maken: "Het is een heel complexe, Europese regelgeving die op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Mij is het heel duidelijk: als de handelaar zegt dat hij geen cash wil aanvaarden, dan kan het voor mij. Al moet hij het wel heel duidelijk afficheren naar de klant toe."

Als de handelaar het dus duidelijk afficheert, is hij volgens de interpretatie van de overheid niet in strijd met de Europese regelgeving. Dat geldt trouwens ook voor parkeerautomaten in onze steden. Die werken vaak niet meer met kleingeld om veiligheidsredenen. Dat kan ook voor de minister, op basis van diezelfde interpretatie.

Meest gelezen