NICOLAS MAETERLINCK

Lode Vereeck vecht ontslag door UHasselt aan bij Raad van State

Lode Vereeck, politicus van Open VLD en hoogleraar uit Diepenbeek, vecht zijn ontslag door de universiteit van Hasselt aan bij de Raad van State. De raad van bestuur van de universiteit ontsloeg hem in september vanwege ongepast gedrag en dat ontslag is nu ook door de beroepscommissie bevestigd.

Lode Vereeck kwam in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraads­verkiezingen, in opspraak. De universiteit maakte toen vier klachten van studenten over de hoogleraar economie over aan het Limburgse parket. Volgens oud-studenten en een medewerkster was er sprake van verbaal grensoverschrijdend gedrag, op sociale media en in Whatsapp-berichtjes.

Tuchtonderzoek

Na onderzoek ­besliste het parket om de zaak te seponeren omdat er onvoldoende bewijzen waren voor een strafzaak. Maar de UHasselt opende nog een tuchtonderzoek. En na dat onderzoek besliste de UHasselt om Vereeck te ontslaan, vanwege ongepast gedrag. Vereeck en zijn advocaat gingen tegen die beslissing in beroep, maar de beroepscommissie heeft het ontslag nu bevestigd.

Beroepscommissie

In die beroepscommissie zitten collega-professoren, heel andere mensen dan degenen die de eerste beslissing tot ontslag hebben genomen.  Koen Santermans van de Universiteit Hasselt: "Ze hebben dit dossier opnieuw onder de loep genomen,en hebben beslist dat er geen procedurefouten zijn gemaakt. Ze hebben ook de proportionaliteit van de sanctie bekeken én ze hebben die bevestigd. Er is volgens de beroepscommissie inderdaad sprake van ongepast gedrag en dat vormt een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor."

Lode Vereeck stapt nu naar de Raad van State. "Men haalt enkele elementen aan in het dossier, waarvan we denken dat ze sterk ongenuanceerd zijn", zegt zijn advocaat Luk Delbrouck. "We hebben ook opmerkingen over de procedure. En zelfs als de aantijgingen juist zouden zijn, dan vinden we dat de straf niet in verhouding staat tot die feiten."

Meest gelezen