Paul Hermans nieuwe directeur van Literatuur Vlaanderen

Paul Hermans volgt Koen Van Bockstal op aan het hoofd van Literatuur Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren.  Van Bockstal is vertrokken naar Unicef; Hermans komt uit de biomedische sector.

Literatuur Vlaanderen is de Vlaamse overheidsdienst die ondersteuning biedt aan de Vlaamse letteren, met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. De dienst krijgt op 20 januari 2020 een nieuwe directeur: Paul Hermans. Hermans is bio-ingenieur en heeft ervaring binnen en buiten de cultuurwereld. Op dit moment werkt hij voor Oxypoint, een medische spin-off van Universiteit Antwerpen. Daarvoor was hij onder meer aan de slag bij geneesmiddelenproducent Pfizer en bij Technopolis.

Van 2005 tot 2013 werkte Hermans bij de literaire organisatie Behoud de Begeerte. De voorbije jaren was hij ook al actief binnen Literatuur Vlaanderen in adviescommissies en beslissingscolleges.  

Paul Hermans wil de missie van Literatuur Vlaanderen omzetten "in acties ten voordele van de literatuur en de kernspelers die er deel van uitmaken, van auteur tot lezer," staat in een persbericht.

Hij is zich tevens bewust van de uitdagingen waar de organisatie (en de kunstensector als geheel) voor staat:  "Het gesternte is vandaag moeilijk gunstig te noemen: de huidige besparingen en budgettaire krapte maken de veelkoppige uitdagingen van Literatuur Vlaanderen niet meteen kleiner. Maar ook in woelig water moeten we durven handelen vanuit eigen kracht."

Volgens de nieuwe plannen van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon krijgt  Literatuur Vlaanderen nochtans 318.000 euro subsidie méér.  

Literatuur Vlaanderen is de nieuwe naam van het Vlaams Fonds voor de Letteren. De directeur van het team is niet te verwarren met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat is sinds vorig jaar Mia Doornaert.

Meest gelezen