Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

China haalt uit naar Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties

China heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet zaterdag beschuldigd van "ongepaste" inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Peking. Het verwijt komt er nadat de Chileense ex-presidente opriep om een onderzoek te voeren naar mogelijk buitensporig politiegeweld in Hongkong.

In een persmededeling noemt China een betoog van Michelle Bachelet in de Engelstalige krant South China Morning Post "foutief" en "in strijd met de doelstellingen en principes in het Handvest van de Verenigde Naties". Het artikel bevat "ongepaste opmerkingen over de situatie in de speciale administratieve regio van Hongkong”. Nog volgens de Chinese regering mengt Bachelet zich op die manier onterecht met de binnenlandse aangelegenheden van China.

Michelle Bachelet drong er in een zaterdag gepubliceerde column bij de autoriteiten van Hongkong op aan om "een daadwerkelijk onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te voeren naar de meldingen van buitensporig politiegeweld". Hongkong is al maanden het strijdtoneel van een protestbeweging die zich verzet tegen wat het de groeiende beknotting van de vrijheden door Peking noemt. Regelmatig komt het daarbij tot gewelddadige schermutselingen tussen de manifestanten en de ordediensten. De actievoerders willen dat de politie verantwoording aflegt voor haar daden en eisen vrije verkiezingen. China ontkent dat het de vrijheden van Hongkong wil inperken en verwijt de manifestanten dat ze het regime in Peking onder invloed van buitenlandse machten willen destabiliseren.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen