Aantal wolven in Duitsland blijft toenemen: volgens de laatste telling leven er 105 roedels

In Duitsland blijft de wolvenpopulatie toenemen. Uit de laatste cijfers van het Bundesamt für Naturschutz, het federale agentschap voor natuurbehoud, blijkt dat er momenteel 105 roedels of wolvenfamilies in het land aanwezig zijn. Dat zijn er 28 meer dan bij de vorige telling.

Het Duitse agentschap voor natuurbehoud maakt jaarlijks in de herfst de uitkomst van de wolventelling bekend. De cijfers worden hen bezorgd door alle deelstaten. Daar worden telkens tussen 1 mei en 30 april van het volgende jaar het aantal wolven in het gebied bijgehouden.

Uit de laatste cijfers blijkt opnieuw dat het wolvenbestand in Duitsland in stijgende lijn blijft gaan. Momenteel leven er verspreid over het land 105 roedels. Dat zijn er 28 meer dan bij de vorige telling, toen er 77 roedels werden geregistreerd. Een roedel of wolvenfamilie telt tussen 3 en 11 dieren.

Brandenburg

De meeste wolven leven in de oostelijke deelstaten Brandenburg (41) en Saksen (22), gevolgd door  Nedersaksen (21). 

Maar ook in de deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts, Noord-Rijnland-Westfalen en Sleeswijk-Holstein zijn voor het eerst sinds het verdwijnen van de soort in Duitsland opnieuw wolven aangetroffen.

In totaal werden tussen 275 en 301 volwassen wolven geregistreerd. Naast de 105 roedels werden ook 25 wolvenparen en 13 sedentaire individuele wolven geteld. Het aantal roedels is duidelijk toegenomen ten opzichte van de vorige telling, maar de paren niet.

Sinds het begin van de twintigste eeuw waren wolven uitgestorven in Duitsland. Maar dankzij inspanningen op vlak van natuurbehoud, begonnen de eerste wolven rond het jaar 2000 terug te keren. Vanuit Oost-Europa vestigden ze zich opnieuw in Duitsland, vooral in de oostelijke en noordelijke deelstaten.

Meest gelezen