Video player inladen...

Europees milieuagentschap: milieubeleid leidt tot betere lucht, maar ook tot minder bio­diversiteit

Als Europa de doelstellingen uit zijn klimaat- en milieubeleid wil halen, zal het een flink tandje moeten bijsteken. Dat schrijft het Europees Milieuagentschap in een rapport waarin het een balans opmaakt van het Europese klimaat- en milieubeleid. Vooral het behoud van biodiversiteit komt in gevaar. 

Europa heeft zijn doelstellingen samengevat in een Milieuactieprogramma. Het Europees Milieuagentschap heeft dat programma onder de loep gehouden. Tegelijk heeft het onderzocht hoe het met het klimaat en de natuur in Europa gesteld is.  

Het agentschap stelt vast dat de meeste doelstellingen niet gehaald worden, ook al zijn er de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd. 

Broeikasgassen

Zo heeft Europa de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de klimaatopwarming, sinds 1990 beperkt met 23 procent. Dat is meer dan de 20 procent die Europa oorspronkelijk als doel had opgesteld. Maar het is allicht onvoldoende om het nieuwe doel (de uitstoot tegen 2030 minstens halveren) te halen.  

Luchtvervuiling

Dankzij uitstootbeperkingen voor vervuilende stoffen is ook de luchtkwaliteit erop vooruitgegaan. Dieselwagens bijvoorbeeld zijn onder druk van Europa properder geworden. Maar omdat het aantal wagens in Europa toeneemt, blijft de uitstoot van het verkeer hoog. En is het moeilijk om de luchtkwaliteit echt fundamenteel te verbeteren. Tenzij Europa ons aanspoort om massaal over te schakelen op elektrische wagens of wagens die op waterstof rijden.

Omdat de luchtkwaliteit verbetert, worden er in Europa 100.000 mensenlevens gered. Dat zijn mensen die anders sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging.

Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap.

Luchtvervuiling wordt trouwens niet alleen veroorzaakt door fijnstof (dieselwagens), maar ook door bijvoorbeeld stikstof dat vooral uit de landbouw en de veeteelt komt. Stikstof is voor planten een voedingsstof. Maar omdat sommige er sterker door groeien dan andere, dreigen zij andere planten te overwoekeren. Daardoor komt de biodiversiteit in gevaar. (zie hieronder)

Biodiversiteit

De biodiversiteit, of de rijkdom aan planten- en diersoorten, is door het huidige beleid van Europa het meest bedreigd. Europa heeft weliswaar lijsten opgesteld van planten- en diersoorten die beschermd zijn. Maar die bescherming belet niet dat bijna 80 procent (77) van deze soorten het heel slecht stelt. Ook is maar 16 procent van hun leefgebieden in goede staat.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit en dat is slecht nieuws, want zonder natuur heb je geen sterke samenleving.

Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap.

De belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit zijn onder meer landbouw en veeteelt, maar ook een gebrekkig ruimtelijk beleid, waardoor landschappen versnipperd geraken en er overal beton opduikt.

Afval

Onder invloed van Europa hebben we de afgelopen jaren meer afval gesorteerd en gerecycleerd. Maar de hoeveelheid afval die we produceren is niet kleiner geworden. Bovendien komt er veel afval bij waar we geen blijf mee weten. Dat komt omdat we heel wat producten importeren uit landen als China. Als die stuk gaan of opgebruikt zijn, blijft er materiaal achter waarvoor de Europese wetgeving geen oplossing heeft. 

Bindende doelen op lange termijn

Om het klimaat- en milieubeleid doeltreffender te maken, moet Europa strenger nakijken op de naleving van de doelen. Aldus het Europees Milieuagentschap. Ook moet Europa een beleid uitstippelen voor de lange termijn en doelen echt bindend maken. Het is belangrijk dat alle Europeanen overtuigd worden van de noodzaak van een dergelijk beleid, en dat ze aangespoord worden om zelf een bijdrage te leveren.

Bekijk het verslag van "Het Journaal" hier: 

Video player inladen...