189 statutaire ambtenaren ontslagen in 8 jaar tijd, Open VLD wil systeem aanpassen

Tussen 2010 en 2017 werden in totaal 189 statutaire ambtenaren ontslagen bij de federale overheidsadministraties op een totaal van 51.593 statutairen. "Ofwel loopt alles perfect bij de federale overheid, ofwel zijn de regels veel te strikt", aldus Kamerlid Vincent Van Quickenborne. Open VLD wil van contractuele tewerkstelling de standaard maken.

Het was Kamerlid Vincent Van Quickenborne die de cijfers opvroeg in het parlement. In de helft van de federale overheidsadministraties, zoals  bij de FOD Mobiliteit, de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie, werd er tussen 2010 en 2017 geen enkele statutaire ambtenaar ontslagen. In totaal bedroeg het ontslagpercentage 0,047 procent: 189 statutaire ambtenaren op een totaal van 51.593. 

Open VLD wil regels versoepelen

Om een vastbenoemde ambtenaar te ontslaan, moet er eerst een tuchtprocedure worden opgestart of moeten er twee negatieve evaluaties zijn, waartegen de ambtenaar intern administratief beroep kan aantekenen of naar de Raad van State kan stappen. "Dit zijn heel zware procedures waardoor sommige diensten er vaak niet aan beginnen", aldus Van Quickenborne. "We zouden veel beter kiezen voor het systeem waar de Vlaamse regering nu voor kiest: zo veel mogelijk contractuelen aanwerven. En wat de statutairen betreft: de regels moeten soepeler worden gemaakt, waardoor mensen die goed functioneren beter kunnen worden verloond en er afscheid kan genomen worden van mensen die niet goed functioneren."

Mensen die goed functioneren moeten beter kunnen worden verloond en er moet afscheid genomen kunnen worden van mensen die niet goed functioneren.

Vincent Van Quickenborne, Kamerlid Open VLD