Het Warandepark in Brussel. © Sergi Reboredo - creative.belgaimage.be

Brussel wil zich met Bomenplan tegen klimaatopwarming wapenen

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepen van Groene Ruimten Zoubida Jellab (Ecolo-Groen) hebben het eerste "Plan Bomen in de Stad" voorgesteld. Het plan zal tussen 2020 en 2030 uitgevoerd worden en heeft als doel de stad te vergroenen en beter te wapenen tegen de klimaatopwarming.

Het "Plan Bomen in de Stad" onderstreept het belang van groen in de stad. Het aanplantingsplan zal in de komende tien jaar niet enkel investeren in het behoud, maar ook in de uitbreiding van het groen in de hoofdstad. "Bostuinen" en "stadsbossen" moeten binnen enkele jaren de verschillende wijken opfleuren en zo hitte-eilanden en luchtvervuiling helpen tegengaan.

"De natuur is onmisbaar voor het welzijn van de Brusselaars. Ze koelt de lucht, zorgt voor een hogere luchtvochtigheid, biedt schaduw, zuivert de lucht. De natuur is noodzakelijk voor de bescherming en het behoud van de biodiversiteit. Een boom is een levend wezen, want in de bomen leven ook vogels en insecten", stelt schepen Jellab.

Concrete acties zoals informatie- en bewustmakingsacties worden opgenomen in het Bomencharter van het Bomenplan. De stad Brussel zal ook een gids met "best practices" opstellen met daarin een overzicht van het bomenpatrimonium en van de selectiecriteria voor een te planten boom. Er komt zelfs een Boommeester die de leiding krijgt over de bomen in de stad Brussel.

Brusselaars die zelf initiatief willen nemen en hun straat of wijk willen vergroenen, kunnen daarvoor subsidies ontvangen en krijgen jonge bomen om te planten.