Rekenhof in jaarlijkse "blunderboek": "Cijfers federale begroting zijn niet betrouwbaar"

De federale begrotingscijfers zijn niet betrouwbaar omdat de kwaliteit van de rekeningen van de federale diensten ondermaats is. Dat schrijft het Rekenhof in zijn 176e jaarboek, vroeger ook gekend als "blunderboek" omdat het telkens wees op de flaters van de overheid. De slechte kwaliteit van de boekhouding brengt de geloofwaardigheid van ons land tegenover Europa in gevaar. 

Vanaf het boekjaar 2020 moet het Rekenhof van Europa een certificering uitspreken over de jaarrekening van de federale staat. "Indien we dat nu al moesten doen voor het boekjaar 2018, dan zouden we die afkeuren of ons op zijn minst onthouden", zei voorzitster Hilde François. "De kwaliteit is zelfs verslechterd ten opzichte van 2017".

Volgens het Rekenhof is een eerste probleem de boeking van de fiscale ontvangsten. Die geeft geen getrouw beeld van de realiteit omdat de FOD Financiën nog altijd niet het principe van het "vastgesteld recht" gebruikt. Dat wil zeggen dat de inkomsten moeten worden geboekt van zodra vaststaat dat de overheid er recht op heeft. Zo zijn minstens 6 miljard euro btw die in 2018 geïnd werden niet ingeschreven in de boeken. 

Zonder betrouwbare cijfers kan je de begroting niet gefundeerd opstellen

Een tweede grote oorzaak voor de slechte kwaliteit ligt bij het gebrek aan centrale sturing door de Federale Accountant. Dat is een overheidsdienst die de andere diensten moet ondersteunen bij hun boekhouding en die de uiteindelijke rekening opmaakt. 

De slechte kwaliteit van de federale boekhouding heeft een belangrijke invloed op het opstellen van de begroting. "Als de rekeningen niet betrouwbaar zijn, dan tast dat het beleid aan dat de overheid kan voeren. Zonder betrouwbare cijfers kan je de begroting niet gefundeerd opstellen", zegt François. Dat brengt dan weer de geloofwaardigheid van de hele oefening tegenover Europa in gevaar.