AFP or licensors

Onderwijs in China schittert in PISA-onderzoek: "Ook op dat vlak wordt het land een grootmacht"

De leesvaardigheid van de Vlaamse leerlingen gaat er fors op achteruit. Dat blijkt uit de laatste resultaten van het PISA-onderzoek, het driejaarlijks vergelijkende onderzoek van het onderwijs in de OESO-landen. In dat onderzoek scoort het onderwijs in China wel goed. Sinoloog Nicolas Standaert probeert in "De wereld vandaag" deze goede resultaten te verklaren.  

Standaert ziet drie oorzaken voor de goede Chinese prestaties. Vooreerst heerst er een cultuur waarbij onderwijs enorm belangrijk is. Daarnaast is er de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in onderwijs. Zo is het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt de laatste 30 jaar van 2 tot 20 procent gestegen. Een derde punt is dat de Chinese overheid zich bij die investeringen gefocust heeft op de PISA-normen.

Het Chinese onderwijssysteem is heel competitief en gericht op examens. Je moet heel goed presteren om na de middelbare school deel te kunnen nemen aan het examen dat je toe zal laten tot een universiteit of hogeschool. De lesmethodes zijn dan ook eerder kennisgericht in de richting van de PISA-normen, waarbij niet getoetst wordt naar artistieke vaardigheden of talenkennis.

Er zijn ook wat kanttekeningen te maken. Het onderzoek in China bleef beperkt tot de rijkere regio's, al gaat het al bij al toch om een bevolking van 100 miljoen mensen. Er werd ook geen rekening gehouden met de migrantenscholen. Er is ook een heel zware druk op studenten, met bijlessen van kleins af aan. Gemiddeld studeren Chinese leerlingen 7 uur meer per week dan het gemiddelde van de andere landen. 

Toch kunnen we een aantal dingen leren van het Chinese onderwijssysteem en moeten we bepaalde aspecten van ons onderwijs in vraag stellen, meent Standaert. De PISA-resultaten - met alle nuances - laten zien dat China op onderwijsgebied een van de allerbelangrijkste landen van de wereld wordt. "China gaat een hele grote aanwezigheid hebben met kwaliteitsvolle, goed getrainde, personen in de wereld. Daar zijn we waarschijnlijk veel te weinig op voorbereid."

Beluister het hele interview met Standaert in "De wereld vandaag":