Dossier "segregerende" verenigingen ontvankelijk verklaard en naar Kamer en Senaat verwezen 

De discussie over de subsidiëring van "segregerende" verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenwerk in Vlaanderen verhuist naar de Kamer en de Senaat. De voorzitters van het Vlaams Parlement, de Kamer, de Senaat en het parlement van de Franse Gemeenschap hebben een alarmbelmotie over die plannen ontvankelijk verklaard. 

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de regels over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen aanpassen zodat verenigingen "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken" niet langer steun zouden krijgen.

Maar de linkse oppositiepartijen diepten vorige week artikel 73 van het reglement op. Deze alarmbelprocedure bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van discriminatie om ideologische en filosofische redenen.

Daardoor moest de parlementsvoorzitter, in dit geval Liesbeth Homans, de motie  overmaken aan de voorzitters van Kamer, Senaat en parlement van de Franse Gemeenschap. Deze voormiddag hebben Homans (Vlaams Parlement), Patrick Dewael (Kamer), Sabine Laruelle (MR) en Rudy Demotte (parlement Franse Gemeenschap) de motie bij staking van stemmen ontvankelijk verklaard.

Dat betekent dat de motie nu verhuist naar de Kamer en de Senaat. Het is afwachten hoe snel het dossier daar op de agenda zal komen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het decreet begin januari van kracht kan worden. 

De alarmbelprocedure werd bij de eerste staatshervorming in 1970 ingevoerd om de vrijzinnige minderheid in Vlaanderen en de katholieke minderheid in Wallonië te beschermen. De breuklijn tussen katholieken en vrijzinnigen is de laatste 50 jaar veel minder politiek relevant geworden. Het inroepen van de alarmbelproceduren beantwoordt daarom niet meer aan de geest van de wet, zegt professor Politieke Wetenschappen Bart Maddens,  maar door de vage formulering ervan is ze potentieel heel breed interpreteerbaar. 

Luister hieronder naar de uitleg van professor Bart Maddens van de KU Leuven over de alarmbelprocedure in "De wereld vandaag":