Video player inladen...

Gemeenten roepen hulp van federale regering in om pensioenen van statutaire ambtenaren betaalbaar te houden

De oplopende kosten voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren van de gemeenten zijn op lange termijn onhoudbaar. Dat schrijven 258 van de 300 Vlaamse gemeenten in een open brief aan de federale regering. Ze roepen de federale regering op om een deel van de pensioenlasten op zich te

nemen. 

"Het pensioensysteem van de lokale statutaire ambtenaren is een gesloten systeem", zegt de Genkse burgemeester en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Wim Dries in "Terzake". Door de vergrijzing en omdat mensen langer leven lopen die kosten de komende jaren enorm op en dat dreigt ten koste van de dienstverlening van de gemeenten te gaan. 

Als de bijdragen van de actieve statutairen niet volstaan om de gepensioneerde statutairen te betalen, dan moet de gemeente de helft van het verschil als "responsabiliseringsbijdrage" betalen. De Vlaamse regering heeft besloten de helft daarvan op zich te nemen. "Dat is een heel welgekomen toelage die we krijgen van Vlaanderen, maar het is eigenlijk nog maar 20 procent van de totale factuur."

"De gemeenten betalen 1,3 miljard euro per jaar voor de pensioenen, in het eerste jaar zal Vlaanderen 130 miljoen bijleggen. Tegen 2025 wordt dat bijna 1,8 miljard euro en zal Vlaanderen 300 miljoen bijleggen", zegt Dries. 

Naast de responsabiliseringbijdrage hebben de gemeenten ook af te rekenen met hoge werkgeversbijdragen op de lonen van de statutairen. "In de privé betaalt men 25 procent werkgeversbijdragen, voor de lokale overheid is dat 50 procent, en die kost stijgt ook", stelt Dries.

De burgemeesters vragen daarom aan de federale regering eenzelfde regeling voor alle statutairen bij alle publieke overheden. Wat niet uit bijdragen van de werkgevers en werknemers komt, moet de schatkist financieren. Als er geen oplossing komt dan zal dat ten koste gaan van de lokale dienstverlening, waarschuwt Dries. 

Bekijk hier het volledige interview met Wim Dries in "Terzake":

Video player inladen...