Grootste vakbonden dreigen met staking in alle gevangenissen

De christelijke en de socialistische vakbond dreigen met een 24 urenstaking in alle gevangenissen vanaf 11 december om 22.00 uur. Er is een stakingsaanzegging ingediend. De aanleiding is volgens secretaris Filip Dudal van ACV Openbare Diensten de aanhoudende "algemene malaise" binnen de gevangenissen.

"Na vijf jaar met minister van Justitie Koen Geens is er niet echt veel veranderd", zegt de ACV'er. "Van de beloftes zijn er niet veel gerealiseerd en de problemen blijven. Daardoor is het personeel sterk gedemotiveerd."

Zo was er volgens Dudal beloofd dat het aantal personeelsleden niet onder een minimaal aantal zou zakken, maar slaagt men er maar niet in om nog maar dat minimum te halen. En het klopt dat het moeilijk is om mensen te vinden, geeft hij toe, "maar dan moeten er inspanningen worden gedaan om de job aantrekkelijker te maken". Daarnaast raken de kledijproblemen maar niet opgelost. "Telkens weer moeten we de minister in gebreke stellen voor het tekort aan uniformen", klinkt het.

En dan is er nog de minimale dienstverlening, die de minister er volgens ACV per se wil doorduwen. Die houdt in dat er per gevangenis een plan moet komen, om ervoor te zorgen dat de rechten van gevangenen ook bij een staking gewaarborgd blijven. De vakbonden verzetten zich ertegen en momenteel probeert een bemiddelaar om tot een verzoening te komen. Een nieuw overleg hierover is donderdag gepland.

"We missen gewoon een langetermijnvisie voor de gevangenissen", vat Dudal samen. "Het moet gedaan zijn met steeds met ad-hocoplossingen op korte termijn."

Voor Robby De Kaey van ACOD Overheidsdiensten is het ook zaak om aan de volgende federale regering duidelijk te maken wat de pijnpunten zijn. "Wij willen naar een investeringsbeleid gaan", aldus de vakbondsman, die de besparingen op personeel van de voorbije regeerperiode aanklaagt. "We ontbreken personeel op alle niveaus. Het resultaat is dat gedetineerden tijdens hun straf niet de transformatie ondergaan waardoor ze als een betere persoon uit de gevangenis komen."

Het gevangeniswezen en de vakbonden zullen de komende dagen rond de tafel zitten. Het gevangeniswezen hoopt dat de staking nog kan worden vermeden.

Meest gelezen