Copyright 2017, Sawitree Pamee, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Wie factuur niet kan betalen, krijgt meer ademruimte: eerste herinnering gratis, extra kosten aan banden

Mensen die moeite hebben om hun facturen te betalen of die met een betalingsachterstand kampen, krijgen binnenkort iets meer respijt. Een wetsvoorstel daarover van SP.A, CD&V en PS is in de bevoegde Kamercommissie door alle aanwezige partijen goedgekeurd. "Een eerste belangrijke stap in de strijd tegen de schuldenindustrie", klinkt het.

Ongeveer 5 procent van de Belgen heeft problemen om de maandelijkse facturen voor water of elektriciteit op tijd te betalen. Voor mensen in armoede loopt dat cijfer op tot 16 procent. Maar wie betalingsproblemen heeft, belandt vaak in een straatje zonder eind van aanmaningen, extra kosten en uiteindelijk ook gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

"Het kan toch niet dat de factuur zelf arm maakt", zeggen Kamerleden Melissa Depraetere (SP.A) en Leen Dierick (CD&V) daarover. "Dat één onbetaalde factuur van 50 euro op korte tijd een schuld of een eindfactuur oplevert van uiteindelijk duizenden euro's, door incassobureaus en rappels, is onaanvaardbaar. Een factuur of schuld moet altijd betaald worden, maar de inning en de afhandeling ervan moet menselijk zijn. Vandaag is dat niet het geval."

Voormalig minister van Economie Kris Peeters (CD&V) had in 2018 al een hele lijst maatregelen opgesteld om die zogenaamde "schuldenindustrie" aan te pakken. Maar door de val van de federale regering op het einde van dat jaar, geraakten die maatregelen niet meer door het parlement. Een nieuw wetsvoorstel van SP.A, CD&V en PS heeft nu heel wat van die maatregelen heropgevist en dat is nu door alle partijen in de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd.

Wat houdt het wetsvoorstel allemaal in?

Concreet wordt de betalingstermijn voor alle facturen aangepast naar 20 dagen. Vandaag is er geen termijn, waardoor consumenten soms al na 10 dagen rappels krijgen met bijkomende kosten.

De eerste herinnering, die dus pas na 20 dagen mag komen, moet ook gratis zijn. Pas 30 dagen na de eerste factuur mag de tweede herinnering worden verstuurd en daarbij mag dan voor het eerst een bijkomende kost worden gevraagd.

Die extra kosten mogen de oorspronkelijke kosten niet overschrijden en mogen maximum 10 procent van het verschuldigde bedrag zijn (voor bedragen tot 5.000 euro). De bijkomende kosten worden ook on hold gezet wanneer mensen een afbetalingsplan vragen of in budgetbegeleiding zitten.

De gerechtsdeurwaarders en advocaten die opdraven in zulke dossiers zullen voortaan ook worden gecontroleerd door de overheidsdienst Economie.