Twee verstekelingen uit schoorsteen van Belgisch baggerschip gehaald

In de haven van Amsterdam zijn twee migranten uit de schoorsteen van een Belgisch baggerschip gehaald. De twee hadden wellicht gehoopt om in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

De twee verstekelingen zijn wellicht in de haven van Zeebrugge ongemerkt aan boord geraakt. "Het schip voer inderdaad naar het noorden, dus wellicht dachten ze dat ze goed gegokt hadden", zegt Alexandre Dupont van rederij De Cloedt Group. "Toen het schip in Amsterdam aanmeerde, kwamen ze tevoorschijn, in de veronderstelling dat ze in het Verenigd Koninkrijk aangekomen waren."

De bemanning verwittigde de Koninklijke Marechaussee, de politiedienst die bevoegd is voor het havengebied. Die vroeg aan de kapitein om de twee terug mee te nemen naar Zeebrugge. "Maar aangezien het schip niet terugvoer naar Zeebrugge, maar andere opdrachten moest uitvoeren, heeft de Marechaussee de twee verstekelingen meegenomen."

Volgens de reder hebben de twee de tocht in de schoorsteen vrij goed doorstaan. "Ze waren in goede gezondheid. Je in een schoorsteen verstoppen is niet het slimste idee. Maar aangezien ze op een baggerschip zijn gestapt in de hoop in het Verenigd Koninkrijk te geraken, veronderstel ik dat ze niet zoveel van schepen kennen."