Video player inladen...

Bevolkingsonderzoek naar kanker werpt vruchten af: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

Door de Vlaamse bevolking systematisch op kanker te controleren, is het aantal mensen met een gevorderde vorm van dikkedarmkanker gedaald. Het aantal dikkedarmkankers ligt voor het eerst lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek, in 2013. Ook komen er minder vergevorderde borstkankers voor bij vrouwen die zich regelmatig laten controleren. Tegelijk is het verontrustend dat jonge vrouwen zich minder laten controleren op baarmoederhalskanker.

Jaarlijks worden 1,4 miljoen Vlamingen door de overheid uitgenodigd om zich te laten onderzoeken op borst-, dikkedarm- of baarmoederhalskanker. Die systematische aanpak loont, in de eerste plaats bij het opsporen van dikkedarmkanker, bij 50- tot 74-jarigen.

Recente cijfers van de Stichting Kankerregister, uit 2017, tonen dat het aantal gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen daalt. Het aantal ligt nu lager dan het aantal van voor de start van het Bevolkingsonderzoek in 2013. 

75 procent van de dikkedarmkankers die werden vastgesteld bij deelnemers aan het bevolkingsonderzoek, blijkt nog niet vergevorderd te zijn en is dus goed behandelbaar. Bij mensen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en bij wie dikkedarmkanker wordt vastgesteld, is de ziekte in 6 op de 10 gevallen al verder gevorderd.

Borst- en baarmoederhalskanker

Ook bij borstkanker levert het preventief screenen goede resultaten op. Vrouwen van 50 tot en met 59 jaar worden om de twee jaar gevraagd om zich te laten controleren op de ziekte. Nu blijkt dat vrouwen die zich laten screenen er duidelijk meer vroegtijdige borstkankers en minder vergevorderde borstkankers voorkomen dan bij vrouwen die zich nooit laten screenen.  (Lees verder onder de foto.)

“Onze gegevens tonen bovendien aan dat ongeveer 15 procent van de vrouwen uit de doelgroep nog nooit deelnam aan eender welke manier van borstkankerscreening”, zegt Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. Daarom gaat het Centrum zich inzetten om deze vrouwen toch te bereiken.

Naast borstkanker worden vrouwen ook systematisch gecontroleerd op baarmoederhalskanker. Maar bij dit onderzoek is iets verontrustends aan de hand, stelt Patrick Martens van: “De deelname bij de jongste vrouwen (tussen 25 en 29 jaar) daalt gestaag.” In 2013 had 64,8 procent van de vrouwen in deze leeftijdscategorie nog een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen, in 2018 was dat nog maar 60,7 procent. Daarom vraagt het Centrum aan huisartsen en gynaecologen om tijdens een doktersvisite voor anticonceptie ook een preventief uitstrijkje ter sprake te brengen.

Meer info over de bevolkingsonderzoeken naar kanker is te vinden op de website bevolkingsonderzoek.be.

Bekijk het verslag van "Het Journaal" hier: 

Video player inladen...