Foto archief

Leuvense topwetenschapster in opspraak door mogelijk geknoei met publicaties

Professor Catherine Verfaillie, directeur van het Stamcelinstituut van de KU Leuven, is in opspraak gekomen door mogelijk geknoei met afbeeldingen in publicaties. Het nieuws is afkomstig van het wetenschappelijk tijdschrift Eos en is bevestigd door de KU Leuven. De universiteit is intussen een onderzoek gestart naar de zaak. 

Het mogelijke geknoei is volgens De Standaard aan het licht gebracht door de Nederlandse onderzoekster Elisabeth Bik, die expertise heeft opgebouwd in het herkennen van vervalste beelden in biomedische publicaties. 

Bik zou onregelmatigheden ontdekt hebben in meer dan tien publicaties waaraan professor Verfaillie als auteur of eindverantwoordelijke heeft meegewerkt. Het zou gaan om afbeeldingen, of delen ervan, die via Photoshop bewerkt zijn of gewoon uit een andere publicatie zijn overgenomen. De afbeeldingen werden gebruikt als bewijs om bepaalde stellingen te staven.

De KU Leuven bevestigt dat ze van de mogelijke feiten op de hoogte is. De universiteit heeft haar Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit gevraagd de aantijgingen te onderzoeken. Zolang het onderzoek loopt en geen onregelmatigheden aan het licht brengt, behoudt de KU Leuven haar vertrouwen in professor Verfaillie en haar collega’s.  

Wie is Catherine Verfaillie?

Catherine Verfaillie is sinds 2005 directeur van het Stamcelinstituut van KU Leuven. Ze is er ook de stichter van. De KU Leuven kon haar met die functie overtuigen om terug te keren uit de Verenigde Staten, waar ze tot dan toe als onderzoeker had gewerkt aan de Universiteit van Minnesota.  

Met haar onderzoek in de Verenigde Staten werd Verfaillie een wereldautoriteit inzake stamceltherapie. In 2002 vestigde ze haar faam met een publicatie in het tijdschrift "Nature". Ze toonde daarin aan dat bepaalde types stamcellen uit beenmerg van muizen tot zowat alle weefseltypes kunnen uitgroeien.  Net zoals embryonale stamcellen. 

In 2005 behaalde ze de 127ste plaats in "De Grootste Belg", een wedstrijd die werd uitgezonden op Canvas en op Radio 1. In datzelfde jaar kreeg ze ook als eerste vrouw ooit de Vlerick Award uitgereikt. 

Het is niet de eerste keer dat Verfaillie in opspraak komt.  Onderzoekers die de 

Al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat professor Verfaillie in opspraak komt. Wetenschappers die in het verleden haar onderzoeken probeerden over te doen, slaagden er niet in dezelfde resultaten te bereiken.  Zo ontstond er twijfel over de juistheid van haar onderzoek.

Ook bleken er toen al problemen te zijn met afbeeldingen in publicaties waarvoor ze als hoofdonderzoeker verantwoordelijk was.  Een deel van die publicaties moest worden aangepast of werd ingetrokken.   

Meest gelezen