fotografie peter Hilz (C)

Meer dan een vijfde van mensen in Vlaanderen is nu van buitenlandse herkomst

Met 1,3 miljoen zijn ze nu, de personen van buitenlandse herkomst die in Vlaanderen wonen. Of zo'n 21,1 procent van de totale bevolking, en dat is vijf procentpunten meer dan in 2009. Opvallend: die personen, zeker zij van buiten de EU, hebben het een stuk moeilijker op de arbeidsmarkt. 

Elk jaar publiceert de Vlaamse overheid haar Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor. Daaruit blijkt nu - de cijfers zelf gaan over 2017 - dat een paar kapen gerond zijn.

Voor het eerst verblijven meer dan een miljoen mensen van buitenlandse herkomst in de regio - 1.378.016 om precies te zijn. En voor het eerst ook wordt de 20 procent overstegen - 21,1 procent namelijk. In 2009 was dat nog 15,3 procent, goed voor 947.104 mensen van buitenlandse herkomst. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier over personen met een buitenlandse, maar ook met de Belgische nationaliteit. Ze vallen in vier groepen uiteen: buitenlanders, genaturaliseerde Belgen en Belgen met een vader of moeder met buitenlandse nationaliteit. Nederlanders vormen trouwens de grootste groep.

Lees verder onder de grafiek. 

Hoge geboortecijfers

Die stijging valt toe te schrijven aan het geboortecijfer, dat voor mensen van buitenlandse herkomst een stuk hoger ligt. Dat betekent ook dat de aantallen en percentages de komende jaren verder zullen stijgen. Bij de groep tot vijf jaar is nu al 37,5 procent van buitenlandse komaf, voor de groep tot elf jaar is dat 35,1 procent. Ter vergelijking: bij de tachtigplussers is niet meer dan 3,7 procent van buitenlandse afkomst. 

Opvallend is hoe zeer dit een stedelijk fenomeen is. Vijftig procent van alle mensen van buitenlandse herkomst woont in twintig steden. Vooral in Limburg en Antwerpen, de rand rond Brussel en de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent. 

De grafiek hieronder toont het absolute aantal mensen van niet EU-herkomst in 12 steden, samen goed voor 50,2 procent van het totaal.

De grafiek daar nog eens onder toont het percentage mensen van niet-EU-herkomst die die steden herbergen ten opzichte van het Vlaamse totaal. Opvallend is dat bijna een kwart van hen in Antwerpen woont.

Lees verder onder de grafiek.

Moeilijk op de arbeidsmarkt

Die personen - zeker zij van buiten de EU - hebben het een stuk moeilijker op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad - simpel gesteld: het percentage mensen dat werkt - ligt bij Vlamingen van Belgische herkomst op 76 procent. Bij personen van buitenlandse herkomst is dat slechts zo'n 50 procent. Zeker vrouwen en ouderen uit Turkije en de Maghreb scoren slecht. 

Personen van buiten de EU zijn ook oververtegenwoordigd in de groep die per dag niet meer dan 100 euro verdient: 49 procent, tegenover 21 procent Belgen van Belgische herkomst.

Meest gelezen