Afscheidnemend gouverneur van Limburg Herman Reynders.

Benoeming nieuwe gouverneurs uitgesteld, terugkeer naar oude methode

De Vlaamse regering heeft beslist de selectieprocedure voor de gouverneursfunctie in Oost-Vlaanderen stop te zetten. Dat heeft vicepremier Bart Somers (Open VLD) laten weten. De nieuwe gouverneur zal volgens de oude procedure benoemd worden, door de regering zelf. Dat zal ook zo gebeuren voor de nieuwe gouverneurs van Vlaams-Brabant en Limburg.

De vorige regering had een nieuwe procedure in gebruik genomen om een gouverneur voor Oost-Vlaanderen aan te duiden, maar die methode leverde geen kandidaat op waarover politieke consensus bestond. 

De regering heeft daarom beslist de lopende selectieprocedure stop te zetten en terug te keren naar de oude methode om de gouverneurs zelf aan te duiden. Ze wil daaraan een nieuwe invulling van de rol van gouverneur verbinden. Die moet een actieve verbindings- en verzoeningsfiguur worden tussen de gemeenten en de Vlaamse overheidsdiensten in de provincie.

De Vlaamse regering moet op korte termijn op zoek naar drie nieuwe gouverneurs: voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ze wil het princiepsakkoord om terug te keren naar de vorige methode nog voor de kerstvakantie omzetten in een beslissing van de Vlaamse regering.  De benoemingen moeten dan zo snel mogelijk volgen. 

 In afwachting zullen er waarnemende gouverneurs worden aangesteld. In Oost-Vlaanderen wordt de huidige waarnemende gouverneur voorlopig verlengd. Ook in Vlaams-Brabant wordt aan huidige gouverneur Lodewijk De Witte, die normaal gezien op het einde van dit jaar met pensioen zou gaan, gevraagd om nog tijdelijk aan te blijven als waarnemend gouverneur. In Limburg – waar huidig gouverneur Herman Reynders vrijwillig opstapt op 1 februari – zal de arrondissementscommissaris vanaf 1 februari als waarnemend gouverneur worden aangesteld.  

Meest gelezen