Een walvishaai.

Klimaatopwarming jaagt zuurstof uit de oceanen

Niet alleen chemische vervuiling, maar ook de klimaatopwarming leidt tot zuurstofarmoede in grote delen van de oceanen. Dat blijkt uit een rapport dat de International Union for Conservation of Nature (IUCN) op de klimaatconferentie in Madrid heeft voorgesteld. Vooral vissen als tonijn en haaien zijn daarvan het slachtoffer.

"Ocean deoxygenation: everyone's problem" (vrij vertaald: "Het verdwijnen van zuurstof uit de oceanen: het probleem van ons allen"): zo heet het rapport dat de IUCN vandaag op de klimaatconferentie in Madrid heeft voorgesteld, ook wel bekend als de COP25.

Het rapport is een verslag van het grootste onderzoek ooit in zijn soort en stelt dat niet alleen chemische vervuiling afkomstig van landbouw en industrie leidt tot het verdwijnen van zuurstof uit de oceanen, maar ook de klimaatopwarming.

Momenteel tellen de oceanen liefst 700 zuurstofarme gebieden. In de jaren 60 ging het om slechts 45 zulke gebieden.

Het aantal gebieden waar zuurstof vandaag compleet ontbreekt, is volgens de IUCN sindsdien verviervoudigd. 

CO2

Doordat steeds meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt, warmt de aarde op. De oceanen absorberen een groot deel van die hitte. Warmer water houdt echter minder goed zuurstof vast. Volgens de onderzoekers is het zuurstofgehalte in de oceanen tussen 1960 en 2010 zo met 2 procent afgenomen.

Dat lijkt weinig, maar toch blijft dit niet zonder gevolgen, ook al omdat in tropische streken de zuurstof in de oceanen in die periode met wel 40 procent is afgenomen. In zo'n zuurstofarm water kunnen soorten als kwallen floreren, maar voor grotere vissen als tonijn en haaien is het nefast. Zij zoeken hun toevlucht tot waterlagen aan het oppervlak waardoor het risico op overbevissing stijgt.

Als landen wereldwijd de huidige CO2-uitstoot handhaven, dan zullen de oceanen tegen 2100 drie tot vier procent van hun zuurstof verliezen, vooral dan in de bovenste waterlagen tot 1.000 meter diep. Net die waterlagen zijn het rijkste aan biodiversiteit, zeker in tropische gebieden.

Meest gelezen