2 Saudische vrouwen op restaurant (archieffoto)

Vrouwen in Saudi-Arabië hoeven zich niet langer te verstoppen als ze op restaurant gaan

In Saudi-Arabië zijn vrouwen niet langer verplicht gescheiden ingangen van restaurants te gebruiken. Binnen hoeven ze bovendien niet langer in afgeschermde zones te zitten. Dat heeft de regering aangekondigd.

De beslissing zat "verstopt" tussen een hele reeks technische regels met betrekking tot restaurants in Saudi-Arabië, maar voor vrouwen in het land betekent ze wel degelijk een nieuwe (kleine) stap naar gendergelijkheid: voortaan hoeven ze niet langer een aparte ingang te gebruiken wanneer ze een bezoek brengen aan een restaurant. Eenmaal binnen hoeven ze bovendien niet langer in afgeschermde zones te zitten.

Tot nog toe was dat wél verplicht. Op enkele uitzonderingen na, zijn restaurants in Saudi-Arabië verdeeld in afgeschermde zones voor vrouwen die op hun eentje op pad zijn en voor vrouwen die samen met een mannelijk familielid een hapje komen eten enerzijds en in "single"-zones exclusief voor mannen anderzijds. In veel restaurants moeten vrouwen daarnaast een aparte ingang gebruiken en zijn schermen opgesteld zodat ze niet zichtbaar zijn voor alleenstaande mannen. In eetgelegenheden die te klein zijn voor zo'n opdeling, mogen ze zelfs helemaal niet binnen.

De nieuwe regels maken een einde aan een van de zichtbaarste vormen van gendersegregatie of scheiding volgens geslacht in het openbare leven in Saudi-Arabië. Veel conservatieve Saudi's vinden dat hun godsdienst zo'n scheiding oplegt. Nochtans gelden zulke regels niet in de moslimlanden die Saudi-Arabië omringen. 

Sociale hervormingen

De voorbije jaren heeft kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië al heel wat sociale hervormingen doorgevoerd waardoor vrouwen meer rechten hebben gekregen. Zo mogen ze intussen stadions binnen om sportwedstrijden bij te wonen, mogen ze autorijden en mogen ze zelf een paspoort aanvragen om te reizen zonder dat ze daarvoor de toestemming van een man nodig hebben. Ook mogen buitenlandse toeristen voortaan hotelkamers boeken, ook als ze niet getrouwd zijn. 

Toch blijven vrouwenrechten een heikel thema in Saudi-Arabië, zeker in conservatieve streken. Daar zullen de nieuwe regels mogelijk weinig soelaas brengen, want hoewel ze vrouwen niet langer verplichten gescheiden ingangen te gebruiken of in afgescheiden zones plaats te nemen, laten ze restaurants die dat willen nog altijd de mogelijkheid zulke ingangen en zones in te richten.

Critici vinden veel van die moderniseringen van de kroonprins dubbelzinnig omdat zo de aandacht wordt afgeleid van ernstige schendingen van mensen- en vrouwenrechten die blijft voortduren. Zo mogen vrouwen nu wel met de auto rijden, maar een aantal vrouwen die daar eerder actie voor gevoerd hadden, zitten nog altijd in de cel en zouden daar mishandeld zijn. 

Meest gelezen